Nye medlemmer i Kommisjonen for Rettferdighet og Fred

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo har utnevnt Bernt T. Oftestad og Ulrik Sverdrup-Thygeson til nye medlemmer i bispedømmets Kommisjon for Rettferdighet og Fred (Justitia et Pax). Utnevnelsen gjelder fra 1. juni.

De øvrige medlemmene av komiteen er Håkon Bleken, Oslo (sekretær), Grethe Nygaard, Tønsberg, Wenche Heimholt Isachsen, Oslo, Janne Haaland Matlary, Oslo og p. Joseph Mulvin OP, Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
21. mai 2003

av Webmaster publisert 21.05.2003, sist endret 21.05.2003 - 13:22