Igjen usikkerhet rundt språkopplæring for minoritetselever i katolske skoler

Stortinget behandler den 27. mai Regjeringens forslag til Friskolelov, som er tenkt å erstatte den nåværende Privatskoleloven. For de katolske skolene innebærer den nye Friskoleloven som iverksettes fra 1. oktober dette år ingen vesentlige forskjeller fra den nåværende loven, bortsett fra på ett punkt - minoritetsspråklige elever.

Minoritetselever på friskoler diskrimineres

Dagens Privatskolelov blir tolket dithen at et "hull" gjør at minoritetsspråklige elever ikke har rett verken til særskilt norskundervisning eller morsmålsundervisning dersom de går på friskole. I forslaget til ny friskolelov er samtlige partier enige om at denne retten skal alle elever i Norge ha, uavhengig av om de velger en kommunal skole eller en annen. Paragraf 3-5 i forslaget ville sikret slik lik rett til særskilt opplæring - hvor ikke minst norskopplæring er avgjørende for at skolene skal kunne gi et forsvarlig tilbud til sine elever.

Berører stort sett elever på katolske skoler

I prinsippet kunne dette gjelde mange, men realiteten er at dette dreier seg om noen hundre elever - og langt de fleste av disse ved de katolske skolene. Slik er altså § 3-5 i Friskoleloven langt på vei en "Lex Catholica".

I forhold til denne ene paragrafen, bryter Fremskrittspartiet samarbeidet med regjeringspartiene og markerer sitt standpunkt mot slik undervisning generelt, samtidig som de understreker at de støtter likebehandling mellom offentlig og privat skole. Hvis Ap og SV stemmer subsidiært for denne paragrafen, til tross for at de er mot loven, vil denne bestemmelsen bli vedtatt. Hvis disse to partiene, i tillegg til FrP, stemmer mot, skjer det paradoksale at minoritetsspråklige elever i friskoler ikke får noen rett til særskilt opplæring, i motsetning til slike elever i offentlige skoler. Dette til tross for at samtlige partier mener elever fra språklige minoriteter skal ha de samme rettighetene uavhengig av om de går i privat eller offentlig skole. I dag er utfallet i helt åpent.

Utålelig økonomisk belastning for de katolske skolene

I dag er der flertallsinnstilling for hele Friskolen bortsett for den eneste paragrafen som er vesentlig for de katolske skolene - retten til særskilt opplæring for elever fra språklige minoriteter. Om ikke et av partiene, Arbeiderpartiet, SV eller Fremskrittspartiet, endrer sitt standpunkt innen tirsdag 27. mai, vil dette være en katastrofe for de katolske skolene. Gjennom de siste årene har skolene gått på betydelige underskudd når det gjelder denne undervisning og er på randen av hva de kan tåle.

Uten at denne paragrafen i Friskoleloven blir vedtatt, vil de katolske skolene måtte endre så avgjørende på sine driftsformer at de vanskelig vil kunne kjennes igjen fra dagens situasjon. Enten må foreldrebetalingen økes kraftig, eller så vil man ikke kunne ta inn på langt nær så mange minoritetselever som idag.

Melding fra St. Paul skole/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
21. mai 2003

av Webmaster publisert 21.05.2003, sist endret 21.05.2003 - 13:49