Olsok-programmet 2003 klart

Kardinal Walter Kasper

Olsokfeiringen 2003 preges av 850-årsjubileet for erkebispesetet Nidaros. Det er planlagt en rekke tilstelninger med økumenisk tilsnitt. Blant annet skal kardinal Walter Kasper, leder for Det pavelige råd for kristen enhet, det vil si Vatikanets toppmann på økumenikkens område, preke under jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen den 27. juli.

Se også programmet for Olavsfestdagene og hjemmesidene til Nidaros bispedømme i Den norske Kirke.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. mai 2003

av Webmaster publisert 05.01.2010, sist endret 05.01.2010 - 20:24