Den nye Sta. Maria kirke i Askim vigslet

 Les også:

Det var en lenge etterlengtet og svært gledelig dag for Sta. Maria menighet i Askim, da biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo fredag den 30. mai velsignet den nye kirken i Furusetvn. 2.

I 1992 ble Sta. Maria menighet i Askim, som omfatter kommunene Marker, Rømskog, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Trøgstad og Askim, skilt ut som selvstendig menighet. Før den tid fungerte den som kapelldistrikt under St. Peter menighet i Halden. Den gang hadde Askim menighet rundt 100 medlemmer. Nå er tallet femdoblet, og kapellet i det ombygde bolighuset ble alt for lite. Menigheten har derfor i lengre tid arbeidet med planer om en ny kirke.

I januar 2001 kjøpte menigheten en tomt på 2,2 dekar bak Rune Teigs forretning på Høyendal i Askim. Den 25. august 2002 velsignet biskop Schwenzer den nye kirketomten, og den 12. januar i år la han ned grunnstenen.

Flere utkast til kirke har ligget på bordet, men valget falt på en stavkirkelignende bygning tegnet av arkitekt Rune Breili. Bakgrunnen for modellen ligger i konstruksjonsprinsippet for den tradisjonelle, norske stavkirken. Meningen er å hente inspirasjon fra fortiden og gi den form fra vår egen tid.

Den nye Sta. Maria kirke i Askim har en grunnflate på ca. 400 kvadratmeter. I kjelleren skal det etter hvert bygges menighetslokaler, mens grunnplanet er et stort kirkerom med galleri.

Kirken har en prislapp på ca. 10 millioner kroner, finansiert gjennom tilskudd fra Oslo katolske bispedømme, gaver og lån.

www.katolsk.no gratulerer! Se også en billedserie fra innvielsen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. juni 2003

av Webmaster publisert 04.06.2003, sist endret 04.06.2003 - 13:06