P. Irek Zielinski er innvilget sabbatsår

p. Irek Zielinski

Biskop Gerhard Schwenzer av Oslo har innvilget p. Irek Zielinski, kapellan i St. Paul i Bergen, et sabbatsår fra 1. september 2003 til 1. juli 2004. Han vil tilbringe en del av året i Frankrike for å bli bedre kjent med "Les Beatitudes", en internasjonal kommunitet som lever i Saligprisningens ånd.

Resten av staben i menigheten forblir på sin plass. P. Peter Van fortsetter som kapellan, og p. Oddvar Moi forblir skoleprest og kapellan.

Augustinerkorherrene ventes til Bergen i løpet av oktober.

Sogneprest Michel Beckers vil forlate menigheten i månedsskiftet november/desember.

P. Irek tar avskjed med St. Paul menighet etter høymessen (kl. 13.00 i Johanneskirken) søndag den 31. august.

St. Paul menighetsblad, nr. 2, juni 2003 / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. juni 2003

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 23.06.2003 - 11:00