P. Waldemar Nazarczuk har forlatt Norge

p. Waldemar Nazarczuk

P. Waldemar Nazarczuk forlot den 28. juni Norge og reiste tilbake til sitt hjemland Polen.

P. Waldemar ankom Norge høsten 2000, invitert av Midt-Norge stift. Fra desember 2000 til april 2002 var han hjelpeprest i St. Eysteins menighet i Bodø (Tromsø stift) for å sette seg inn i norske forhold og lære seg språket, før han 11. april 2002 tiltrådte som kapellan i St. Olav menighet i Trondheim.

Biskopen av Zamosc-Lubaczów i Polen, hvor p. Waldemar er inkardinert, har akseptert hans avgjørelse om å avkorte sin tjeneste i Midt-Norge. Siden p. Waldemar har permisjon fra sin stilling i Polen i drøyt et år til, har hans biskop innvilget ham studiepermisjon i perioden frem til han kan tiltre sin gamle stilling.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
1. juli 2003

av Webmaster publisert 01.07.2003, sist endret 01.07.2003 - 15:45