Hans-Josef Becker ny erkebiskop av Paderborn

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II har den 3. juli utnevnt biskop Hans-Josef Becker til ny erkebiskop i Paderborn i Tyskland. Msgr. Becker (55) overtar etter kardinal Johannes Joachim Degenhardt, som døde i juli 2002. Det nord-tyske erkebispedømmet Paderborn er et av Tysklands største, med 1,8 mill. katolikker. Bispedømmet er et av Tysklands eldste - det ble opprettet ca. 805, og elevert til erkebispedømme i 1930.

Paderborn er også hovedsete for den tyske katolske organisasjon Bonifatiuswerk, som i flere tiår har støttet de katolske kirker i diaspora-områder, deriblant de nordiske land. For den katolske kirke i Norge er og har vært støtten derfra, blant annet til kirkebygg, av avgjørende betydning. Den menigheten som sist nøt godt av slik hjelp, er Maria-menigheten i Askim. To millioner av de rundt ti millioner kr. som det nybygde katolske sognekirke der, er finansiert fra "Bonifatiuswerk".

Hans-Josef Becker kommer fra småbyen Belecke i erkebispedømmet Paderborn. Han ble presteviet i 1977, og virket så i mange år i menighetssjelesorg i erkebispedømmet. I 1995 ble han leder for den biskoppelige kuries avdeling for det sjelesørgeriske personell, og i 2000 ble han hjelpebiskop i Paderborn. Etter kardinal Degenhardts død ifjor ble Becker Paderborns midlertidige leder, som bispedømmeadministrator.

Erkebiskop Becker tilhører det internasjonale fellesskapet Jesus Caritas for sekulargeistlige. Denne prestesammenslutningen lar seg inspirere av den franske fader Charles de Fouchauds spiritualitet.

KI/KAP - Kathpress 3. juli 2003 (ct)
3. juli 2003

av Webmaster publisert 03.07.2003, sist endret 03.07.2003 - 23:58