Paven glad for internasjonal konvensjon som gir innvandrere rett til familiegjenforening

Pave Johannes Paul II hilser velkommen "Den internasjonale konvensjon til beskyttelse av migrantarbeidere og deres familiemedlemmer", som trådte i kraft den 1. juli 2003. Dokumentet ble vedtatt i FN i desember 1990, men det har vært et tungt slit å få nok stater til å ratifisere den avtale de hadde vært med på å vedta.

Det var under sin angelus-tale på Petersplassen søndag den 6. juli at Paven uttrykte sin glede over at konvensjonen endelig er rettskraftig. Han kalte avtalen som "et viktig skritt fremover", og understreket at den "betrakter migranten som person i sammenheng med sin familie." På den måten kan "det kompliserte migrasjonsfenomenet utvikle seg i legalitet og i respekt for personene og familiene", sa Paven.

Lenge var det kun 19 land som hadde ratifisert avtalen: (1993:) Egypt, Marokko; (1994:) Seychellene; (1995:) Colombia, Filippinene, Uganda; (1996:) Bosnia og Hercegovina, Sri Lanka, Tadjikistan; (1997:) Kapp Verde; (1999:) Aserbajdsjan, Ghana, Guinea, Senegal; (2000:) Bolivia; (2001:) Belize, Uruguay; (2002:) Ecuador. Ville ikke antallet innen en viss frist ha kommet opp i tyve, ville avtalens utsikter til å bli rettskraftig, bortfalle. Det var Øst-Timor som ble det 20. landet. Snart etter at Øst-Timor ratifiserte, kom to ratifiksjoner til: Mali og Guatemala. Ti land til har undertegnet avtalen, og ventes å ratifisere den med det første: Bangladesh, Burkina Faso, Chile, Guinea-Bissau, Komorene, Paraguay, São Tome og Principe, Sierra Leone, Togo og Tyrkia.

Norge var altså ikke blant de 20 land som sørget for at avtalen nå er rettskraftig. Avtalens gjennomslagskraft forblir begrenset så lenge den ikke har blitt ratifisert av noen av de land i Europa eller Nord-Amerika der nær 60 % av verdens innvandrere bor (henholdsvis 56 og 41 millioner), eller av andre av de større "mottagende" land som De Forente Arabiske Emirater, Kuwait, Jordanm Israel, Japan eller Australia. Når ikke disse landene har tiltrådt avtalen, skyldes det formodentlig at man blant annet frykter det avtalen sier om retten til familiegjenforening.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. juli 2003

av Webmaster publisert 07.07.2003, sist endret 07.07.2003 - 12:53