To saligkåringer klare til Pavens Slovakiabesøk i september

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II har i dag undertegnet to dekreter som åpner veien for to saligkåringer han akter å foreta under sitt Slovakia-besøk i september.

Det dreier seg om den katolske biskop Vasil Hopko (1904-1976) og ordenssøsteren Zdenka (Sidonia) Schelingová (1916-1955), begge fra den slovakisk-katolske kirke av bysantinsk ritus. Under kommunistregimet i det gamle Tsjekkoslovakia var de begge offer for fengsling og tortur. Begge regnes som martyrer.

Hopko var hjelpebiskop i det slovakisk-bysantinske eparkiet (bispedømmet) Presov. Han var blitt presteviet i 1929 og bispeviet i 1946 av biskop Pavol Peter Gojdic, martyrbiskopen som ble saligkåret av Paven i november 2001. Biskop Hopko ble internert av kommunistregimet i 1950, da det bestemte seg for å utslette denne gresk-katolske kirken. På bakgrunn av falske anklager ble han dømt til 15 års fengselsstraff, og under disse årene gjorde kommunistene sitt ytterste for å nedbryte ham psykisk og fysisk. Etter sin løslatelse måtte han livnære seg som kroppsarbeider, og kunne bare utøve sitt sjelesørgeriske embede i all hemmelighet.

Under Pragervåren 1968 kunne den slovakisk-katolske kirke i Øst-Slovakia igjen komme ut av katekombene. Biskop Hopko og en "aksjonskomité" bestående av 163 prester og 66 lekfolk besluttet den 10. april 1968 å gjenopplive sin kirke. Den 13. juni 1968 fikk den også statens offisielle anerkjennelse.

Hopko døde åtte år etter. Kirken tilskriver hans død den harde medfart han fikk for sin tros skyld, under og etter tiden i fangenskap.

Søster Zdenka (født Cecilia Schelingová) fra kongregasjonen av Søstrene av Det Hellige Kors' Barmhjertighet ble arrestert mens hun assisterte en katolsk prest innlagt på det sykehus hun arbeidet ved i Bratislava. Hun ble utsatt for brutal og fornedrende tortur, og døde etter å ha blitt innesperret, hengt opp naken og slått.

Etter at Pavens reise til Mongolia, opprinnelig tenkt å finne sted i slutten av august men nå utsatt på ubestemt tid, blir reisen til Slovakia i september Johannes Paul IIs 102. reise utenfor Italia.

Kattpress 7. juli og Sala Stampa 7. juli 2003, National Catholic Reporter 17. desember 1999, KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct)
7. juli 2003