To av Donau-prestinnene "bispeviet"

Wien/München - KI (The Tablet) - To av de syv kvinnene som i juni 2002 ble "presteviet" på Donau, og som i august ble ekskommunisert, forteller nå at de også er "bispeviet". Gisela Forster og Christine Mayr-Lumetzberger fortalte journalister i München på årsdagen for "prestevielsen" at de i fjor ble "bispeviet" i Scharnstein i Østerrike. De ønsker ikke å fortelle hvem som utførte ordinasjonen, av frykt for at også de skal bli ekskommunisert. Men de forsikrer at det dreier seg om "romersk-katolske biskoper", slik at den apostoliske suksesjon er garantert. Bilder fra seremonien ble vist på østerriksk fjernsyn i juni i år, men biskopenes ansikter er ikke filmet. "Prestevielsene" ble utført av den omstridte "biskop" Romulo Braschi, som er ekskommunisert. Dersom det medfører riktighet at "bispevielsene" er utført av biskoper som ikke er ekskommunisert, vil dette likevel ikke ha noen effekt på vielsenes gyldighet, da det står fast at kvinner ikke kan ordineres. I tillegg er det et alvorlig brudd på kirkelig disiplin å bispevie en person uten pavens uttrykkelige tillatelse.

Kvinnene forteller at de ikke har planer om å opprette bispeseter, men vil fokusere på pastoralt arbeid, og på prestevielse av kvinner. De hevder videre at de ofte blir bedt om å utføre vigsler, dåp og å gi sykesalving, samt å feire Eukaristien. De regner seg selv om katolske prester, og ønsker å forbli i Kirken. Mayr-Lumetzberger avviser at ekskommunikasjonen har noen betydning, og kaller det et forsøk på å legge press på dem fra "menn i Roma".

Fra Vatikanet ble det i en uttalelse i januar i år presisert at de syv kvinnene ble ekskommunisert 5. august 2002, og at ingen prestelige handlinger foretatt av dem er gyldige. De har også blitt gjort eksplisitt oppmerksomme på at de ikke kan motta sakramentene eller utføre noen som helst tjeneste i Kirken. Det ble samtidig uttrykt et håp om at kvinnene ville vise anger og vende tilbake til Kirken. Det har ennå ikke kommet noen uttalelse i forbindelse med de nye opplysningene.

The Tablet 5. juli 2003/KI (ct)
8. juli 2003

av Webmaster publisert 08.07.2003, sist endret 08.07.2003 - 14:27