Patriark Raphael Bidawid I, de kaldeiske katolikkers øverste leder, død

Patriark Raphael Bidawid I

Beirut/Bagdad - KI (Fides/KAP/Sala Stampa) - Den irakiske patriark Raphaël I. Bidawid, overhodet for den kaldeisk-katolske kirke, døde den 8. juli i Beirut, 81 år gammel. Denne katolske kirken har mellom 500.000 og 700.000 medlemmer, halvparten utenfor deres historiske kjerneområde i Irak.

Patriark Raphaël Bidawid I. hadde i flere måneder vært innlagt på sykehus i Beirut, Libanons hovedstad. Som patriark er hans sete i Bagdad i Irak.

På grunn av sin mangeårige og tydelige kritikk av handelsembargoet mot Irak, har han lenge vært gjenstand for nedlatende kommentarer fra offisielt amerikansk hold. På grunn av sin helsetilstand var han allerede utenfor Irak siden oktober 2001, lenge før Irak-krigen brøt ut i vår.

Rufail Bidawid ble født i Mossul i Nord-Irak i 1922. Etter studier blant annet i Roma ble han presteviet i 1944. Etter den annen verdenskrig, i 1947, kunne han vende tilbake til Irak. Der underviste han i fransk og moralteologi på det kaldeiske presteseminaret.

I 1956 ble Bidawid valgt til patriarkalvikar for eparkiet (bispedømmet) Kerkuk, og ett år senere ble han biskop av Amadiyah. Han var da 35 år, og en av den katolske kirkes yngste biskoper. I 1966 ble han kaldéisk biskop av Beirut.

Den 21. mai 1989 valgte den kaldeisk-katolske kirke ham til sin nye patriark. Under hans intronisering som patriark av Babylon deltok mer enn 10.000 troende.

Den kaldeisk-katolske kirke er en gren av den gamle assyriske orientalske kirke som hadde sin storhetstid i perserriket, og som siden 1500-tallet har gjenopprettet enheten med Pavestolen. En annen gren av samme kirkefamilie som også har bekjent seg som katolsk, er den syro-malabariske kirke i India.

Flertallet av de kristne i Irak tilhører den kaldeisk-katolske kirke. Kirken er også representert utenfor det gamle Mesopotamia, Persia, og Midt-Østen forøvrig. Det finnes to kaldeisk-katolske bispedømmer i USA, og der har kaldeerne et tyngdepunkt i Detroit.

Det er også en rekke kaldeisk-katolske flyktningefamilier i Norge. En niese av ham bor med sin famile på Romsås i Oslo.

Nedenfor Pave Johannes Paul IIs kondolansetelegram:

APPRENANT AVEC PEINE LA MORT DE SA BÉATITUDE RAPHAËL BIDAWID Ier, PATRIARCHE DE BABYLONE DES CHALDÉENS, JE PRIE DIEU, PÈRE DE TOUTE MISÉRICORDE, D'ACCUEILLIR DANS SA LUMIÈRE ET DANS SA PAIX L'ÂME DE L'ILLUSTRE DÉFUNT QUI A LONGTEMPS EXERCÉ LE MINISTÈRE SACERDOTAL PUIS ÉPISCOPAL ET PATRIARCAL AU SERVICE DE L'ÉGLISE CHALDÉENNE CATHOLIQUE. J'EXPRIME MA VIVE SYMPATHIE AUX RESPONSABLES, AUX COMMUNAUTÉS ET À L'ENSEMBLE DES FIDÈLES DE RITE CHALDÉEN AINSI QU'À LA FAMILLE DU PATRIARCHE DÉFUNT. À TOUS J'ENVOIE, EN GAGE DE RÉCONFORT DIVIN DANS L'ÉPREUVE, UNE AFFECTUEUSE BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

IOANNES PAULUS PP. II

Fides, Kathpress, Sala Stampa 8. juli 2003 - KI
8. juli 2003