Paven skriver sine memoarer

Vatikanet - KI(KAP) - Når Paven i morgen forlater Vatikanet og begir seg til sin sommerresidens Castel Gandolfo, er det for å skrive på annen del av sine memoarer. I sommer er det årene som biskop som står for tur - tiden fra han ble utnevnt til hjelpebiskop i Kraków i 1958 til han reiste til Roma som kardinal i 1978 for å delta ved det konklave som endte med at han ble valgt til pave.

Det er annet år på rad som Paven gir avkall på sin tradisjonelle sommerferie i de norditalienske alper.

Tidligere har Paven arbeidet på memoarenes første del: Barndom, krigstiden og presteårene; om barndomshjemmet, årene som fabrikkarbeider, og tiden i "undergrunns"-presteseminaret, og presteårene frem til sin bispeutnevnelse.

Oppholdet i Castel Gandolfo vil formodentlig vare helt frem til tidlig september, når han skal reise til Slovakia. Den påtenkte reisen til Mongolia i slutten av august, blir det foreløpig ikke noe av.

Høsten kan bli anstrengende for den 83 år gamle paven: I løpet av noen uker skal han helligkåre ordensstifteren Arnold Janssens (5. oktober), feire sitt 25-års jubileum som pave, og saligkåre Moder Teresa av Calcutta (19. oktober). Til sølvjubileet som pave har han invitert alle verdens kardinaler til en konferanse der man blant annet skal beskjeftige seg med det petrinske (pavelige) embede, prestetjenesten og ordenslivet, og familie-, økumene- og misjonsspørsmål.

For 2004 foreligger det allerede noen pavelige reiseplaner: Sveits, Østerrike og Mexico.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
9. juli 2003

av Webmaster publisert 09.07.2003, sist endret 09.07.2003 - 12:52