Ny Tro og Lys-gruppe starter opp

På initiativ fra kallskapellan Arve Marthinsen (Flekkefjord menighet, Den norske Kirke) er det startet en Tro og Lys-gruppe i Flekkefjord. Den kommer til å samle folk fra flere menigheter i området. Gruppens første møtet ble holdt 2. juli i Flekkefjord kirke.

Tro og Lys-gruppene er del av en internasjonal, økumenisk bevegelse, Faith and Light/Foi et Lumiere, som arbeider for å gi utviklingshemmede og deres familier en plass i kirken og i samfunnet. Kallskapellan Arve Marthinsen er selv far til en sterkt funksjonshemmet jente. Tro og Lys ble startet av Jean Vanier og Marie-Helene Mathieu, begge katolikker, og leder i Norge er katolikken Aslaug Espe fra Ås utenfor Oslo. Både lutherske og katolske prester/diakoner er tilknyttet bevegelsen i Norge. Dette er den 6. Tro og Lys-gruppen her i landet. De andre gruppene er i Oslo, Follo (Akershus), Modum, Lillesand og Trondheim.

Melding fra Tro og Lys/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
9. juli 2003

av Webmaster publisert 09.07.2003, sist endret 09.07.2003 - 15:45