Igjen underskudd i regnskapene

Vatikanet - KI(Sala Stampa/KAP) - Vatikanets regnskaper for år 2002 viser igjen underskudd. Dette fremgikk da regnskapstallene ble lagt frem under en pressekonferanse i Vatikanet i går. I mange år på rad har Vatikanet hatt et lite overskudd i sine regnskaper. Men dette snudde i 2001.

Den Hellige Stol hadde i året som gikk inntekter på 216,6 mill. Euro, men utgifter på 230,1 mill Euro. Også det andre sentrale regnskapet, det for Vatikanstaten, har et lignende underskudd, på 16,0 mill. Euro. I begge regnskapene er personalkostnadene de største utgiftspostene.

På inntektssiden er det en positiv utvikling av de såkalte "peterspengene", en kollekt til Paven som opptas i alle verdens kirker i slutten av juni (i anledning festen for apostlene Peter og Paul). I 2002 kom denne kollekten opp i 52,84 millioner dollar, 1,8 prosent mer enn i 2001. Fra denne kollekten gir Pave Johannes Paul II støtte til karitative kirkelige formål, særlig på den sydlige halvkule, og til katastrofehjelp.

Grovt sett kan man si at regnskapet for "Den Hellige Stol" dreier seg om Pavestolens virksomhet som internasjonal kirkeledelse, mens regnskapet for "Vatikanstaten" dreier seg om de nære ting (Peterskirken, Vatikanmuseene, vaktstyrkene, ...). I 2002 arbeidet 2.659 personer for Den Hellige Stol - derav 744 prester og biskoper, 351 ordensfolk, 1.564 lekfolk. Dertil kom 892 pensjonister. En annen stor utgiftspost på dette regnskapet er kjøp av nye nuntiaturbygninger (pavelige ambassader).

For Vatikanstaten arbeidet 1.511 personer: 4 i ledende posisjon, 75 ordensmedlemmer, og 1.432 lekfolk. Det var 566 pensjonister.

Sala Stampa 9. juli og Kathpress 10. juli 2003 - KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (ct)
10. juli 2003

av Webmaster publisert 10.07.2003, sist endret 10.07.2003 - 11:37