De kaldeiske katolikker vil bidra til landets demokratiske og moralske vekst

Bagdad - KI(Fides) - Etter mange års utelukkelse og fravær fra det offentlige liv, ønsker nå Iraks kaldeiske katolikker å ta del i landets politiske liv. Forut for opprettelsen av et nasjonalt "lederskapsråd" som etterhvert skal få utøvende myndighet i regjeringsanliggender, har Den kaldeiske nasjonalkongress' generalsekretær, Ghassan Hanna, krevd at også kaldeerne må få plass i rådet. "Utestenges kaldeerne, vil ikke rådet være representativt", sa Hanna.

Det er omtrent en måned siden at Den kaldeiske nasjonalkongress kunne åpne kontorer i Bagdad. Målet er at kaldeerne skal hunne bli en viktig deltager i uppbygningen av de demokratiske institusjoner, og slik bidra til samfunnets borgerlige og moralske vekst.

Rådet er opptatt av at utviklingen ikke skal gå i retning av et shiittisk teokrati.

Islam er offisiell religion i Irak, ettersom 90 prosent av befolkningen er muslimer. Men grunnloven garanterer samvittighetsfrihet. Under de siste tiårenes diktatur under Saddam Hussein, var det svært få kristne i det 250 personer store nasjonalrådet. Kristne ønsker å innta sin plass i det politiske fellesskap, selv om de vet at de fleste innbyggere i det arabiske muslimske landet er av den oppfatning at kun muslimer skal kunne ha maktposisjoner.

De kristne i Irak utgjør tre prosent av befolkningen, om lag 800.000. Av dem er mellom 500.000 og 600.000 medlemmer av den kaldeiske katolske kirke. De øvrige er for det meste ortodokse kristne. De fleste (350.000) kaldeiske katolikker bor i Bagdad, som også er setet for det kaldeiske patriarkat.

Etter patriark Raphaêl Bidawid Is død (7. juli i Beirut), ledes Bagdads kaldeere av hjelpebiskopene Schlemon Warduni, Sndraos Abouna og Emmanuel-Karim Delly. Den kaldeiske kirkes hellige Synode vil snart tre sammen for å velge en ny patriark.

I tillegg til sjelesorgen blant egne medlemmer, er den irakiske kaldeiske kirke involvert i undervisning, helsearbeis og annen assistanse til fattige, kristne som muslimer. Den kaldeiske kirkes liturgiske språk er arameisk, det samme språk som Jesus talte. Men ettersom så mange kaldeere har arabisk som første språk, feires liturgien på begge språk.

Fides 10. juli 2003, KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct)
11. juli 2003