Biskopene forsvarer seg mot anklager fra presidentens tilhengere

Caracas - KI(CWNews.com) - De katolske biskoper i Venezuela har forsvart seg mot beskyldninger fra president Hugo Chavez om utilbørlig innblanding i det politiske liv. Erkebiskop Baltazar Porras Cardozo av Mérida, bispekonferansens formann, sa ved åpningen av bispekonferansens årsmøte at Kirkens biskoper ikke kan forholde seg passivt til en politiske krise som Venezuela gjennomlever. "Dette er noe som angår hele samfunnet, ikke bare politikerne". Han anklaget også Chavez' tilhengere for å forsøke å tegne et bilde av "biskoper, prester og lekfolk som mennesker uten moral, som tyver". Målet synes å være å forårsake en splittelse mellom folk og Kirke, og utløse en krise innen Kirken.

CWN - Catholic World News
11. juli 2003

av Webmaster publisert 12.07.2003, sist endret 12.07.2003 - 10:07