Mulig gjennombrudd for etableringen av katolsk skole

 Les også:

Blir i så fall den 4. katolske skolen her til lands

St. Eysteins katolske menighet i Bodø har i flere år arbeidet med planer om å starte en katolsk barneskole. Den 16. november 2001 godkjente Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet planene for skolen som er tenkt lokalisert i bygningen "Barnevennen", som ble reist av dominikanerinnene på 1960-tallet og ligger like ved St. Eysteins kirke.

Godkjennelsen kom etter til dels heftig debatt i lokalpolitikken i Bodø, men med dette var ikke alle hindringer for prosjektet overvunnet. En utredning fra et uavhengig firma konkluderte først med at bygningen burde pusses opp for 12 millioner kroner, noe som langt oversteg menighetens ressurser. Imidlertid har en senere utredning vist at de reelle minimumskostnadene for å gjøre bygningen klar til skoleformål, ligger på rundt 3 millioner etter at det er gjort utvendig renoveringsarbeid for ca en halv million i 2002. Den største enkelte utgiftsposten vil være å legge inn et ventilasjonsanlegg i bygningen.

Det er stort engasjement i menighteen for prosjektet, og i slutten av juni besøkte toppledelsen i det tyske Bonifatiuswerk byen for å gjøre seg bedre kjent med planene. Bonifatiuswerk har i årenes løp støttet Den katolske kirke i Norge med store beløp, blant annet til kirkebygg. "Representantene fra Bonifatiuswerk var meget positive til prosjektet, og vi er i ferd med å sende av gårde en offisiell søknad om støtte," opplyser sogneprest Torbjørn Olsen. "Etter de signalene vi har fått, ser vi positivt på fremtiden, og jeg regner med at det nå er reelle muligheter for å få til skolestart høsten 2004."

"Barnevennen" i Bodø
(klikk på bildet for større versjon)

Fra før av finnes det tre katolske skoler i Norge, alle i Oslo katolske bispedømme. Skolene i Oslo og Bergen er fullt utbygde grunnskoler med både barne og ungdomstrinn, mens St. Franciskus skole i Arendal til nå har vært en ren barneskole. Fra høsten av starter imidlertid den første ungdomsskoleklassen også der etter et omfattende arbeid for å utvide skolens lokaler.

Det lave antallet katolske skoler i dag står i kontrast til situasjonen tidligere da små katolske skoler ofte var noe av det første som ble opprettet etter dannelsen av nye menigheter. I Nord-Norge fantes det slike skoler i Hammerfest (inntil 1928) og Tromsø (inntil 1968) samt noen få år i Alta i forbindelse med Nordpolmisjonen der.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
12. juli 2003

av Webmaster publisert 12.07.2003, sist endret 12.07.2003 - 14:37