Vikarer på NUK-sekretariatet

Marta Bivand Pernille Volent

Den 20. mai begynte Marta Bivand (23) som vikar på sekretariatet til Norges Unge Katolikker (NUK) i Akersveien i Oslo. Marta, som er fra Bergen, har hatt en rekke verv i NUK og er leder for organisasjonene karitative utvalg. Vikariatet omfatter først og fremst jobbing i forbindelse med NUKs ulike leirer og andre arrangementet, ikke minst barne- og ungdomsseminaret i august.

Den 20. mai begynte også Pernille Volent (20) på sekretariatet, hun har først og fremst ansvar for oppdatering av organisasjonens database. Pernille er fra Drammen og er leder av NUK distrikt Øst.

Begge jobber full stilling i sommer og skal jobbe noe deltid i høst.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. juli 2003

av Webmaster publisert 13.07.2003, sist endret 13.07.2003 - 17:01