Sommerleir med NUK: levende Kirke!

230 deltagere på årets leirer

I løpet av sommeren vil over 230 barn og unge ha vært med på sommerleirer i regi av NUK (Norges Unge Katolikker).

7 prester og 3 av prestestudentene vil også ha deltatt på leirene. Totalt har 60 ungdommer, unge voksne og voksne vært med som leirledere.

NUK vil ha stått for 5 barneleire, spredt utover det ganske land, fra Finnfjordbotn i Finnmark (Nord), Hitra i Trøndelag (Midt) (holdes i august), Søljehaug ved Haugesund (Vest), Stella Maris ved Mandal (Sør) og på Mariaholm (Oslo/Øst). Det er første gang på en del år at det blir holdt barneleirer i alle distriktene. NUK har også stått for en juniorleir for dem mellom 12 og 14 år og en ungdomsleir for dem over 15 år. I år har det også vært en pilegrimstur til Taizé i Frankrike for ungdom over 18 år.

På sommerleirene har barn og ungdom, sammen med sine ledere, opplevd et katolsk fellesskap, hvor bønnen og fellesskapet i Kristus har vært rammen om lek, og ballspill, bading og grilling, sang og musikk, turer i skog og mark og andre sommeraktiviteter. Sammen har deltakere og ledere på hver enkelt leir opplevd et unikt fellesskap, og bånd på tvers av menigheter og landsdeler er knyttet, til glede for alle!

Alle som har vært på leir kjenner igjen følelsen av den levende Kirken. På leir blir vi virkelig ett med hverandre og Kristus. De ulike leirene har forskjellige temaer, valgt av lederne. Disse behandles gjennom sang og musikk, forming, samtaler, katekese og andre aktiviteter. I år var dette noen av temaene som ble tatt opp på sommerleirene: nestekjærlighet, "En uke sammen med Jesus i Hans liv", rosenkransen, Kirken, helgener, Kirkebygget, Messen og Bibelhistorier om Jesu liv som kilder for refleksjon om våre liv og vårt forhold til vår Himmelske Far.

I august arrangerer NUK, i samarbeid med Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme, et seminar om barne- og ungdomsarbeidet i Kirken. Totalt vil over 100 mennesker samlet i 3 dager. Omkring halvparten av disse (ungdom og unge voksne) vil være samlet i én hel uke på Mariaholm for å fordype seg i arbeidet med å styrke Kirkens satsing på barn og ungdom. Helgen 8-10. august samles representanter for menighetene, både unge og voksne, for å utarbeide en felles plan- mottoet for seminaret er "Sammen i møte med Kristus..."

Melding fra NUK / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. juli 2003

av Webmaster publisert 14.07.2003, sist endret 14.07.2003 - 15:16