Erkebiskop Justin Rigali utnevnt til erkebiskop av Philadelphia

Vatikanet -KI (Sala Stampa) - Pave Johannes Paul II har i dag utnevnt erkebiskopen av Saint Louis, msgr. Justin Rigali (68), til ny erkebiskop av Philadelphia, et av USAs eldste og størte erkebispeseter. Han overtar etter kardinal Anthony Bevilacqua, som har ledet kirken i Philadelphia siden 1988. I pakt med kirkeloven søkte han om avskjed da han fulgte 75 år, men Paven innvilget ikke søknaden før nå, en måned etter Bevilacquas 80-årsdag.

Erkebiskop Rigali ble født i Los Angeles i 1935. Hen ble presteviet for erkebispedømmet Los Angeles i 1961, og virket i sjelesorgen der til han ble sendt til North American College og det pavelige universitet Gregoriana for kirkerttsstudier (doktorgrad 1964). Deretter ble han tilknyttet det pavelige statssekreteriats engelskspråklige avdeling. I 1966 trådte han inn i Pavestolens diplomatiske tjeneste, og ble postert i Madagaskar (1966-1970). Fra 1970 til 1985 var han ved Statssekreteriatet igjen.

I 1985 ble han bispeviet og utnevnt til president for "Pontificia Accademia Ecclesiastica", Vatikanets diplomatskole. I 1989 ble han sekretær for Kongregasjonen for Biskopene, det kurieorgan som klarerer de fleste katolske bispeutnevnelser. Fra januar 1990 var han også sekretær for kardinalskollegiet.

Han ble utnevnt til erkebiskop av Saint Louis i delstaten Missouri i USA den 25. januar 1994, en stilling han har innehatt inntil nå.

Som erkebiskop av Philadelphia er det overveiende sannsynlig at han vil motta kardinalsutnevnelse med det første.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
15. juli 2003

av Webmaster publisert 15.07.2003, sist endret 15.07.2003 - 12:54