Kardinal Walter Kasper til 850-årsjubileet for erkebispesetet

Kardinal Walter Kasper

Feirer messen i St. Olav katolske kirke 26. juli

I god økumenisk ånd feires i olsokhelgen 850-årsjubileet for opprettelsen av Den norske kirkeprovins som gjorde at Trondheim ble erkesete.

Det var den engelske kardinal Nicholas Breakspear som i 1153 besøkte Norge og på vegne av Paven opprettet kirkeprovinsen, noe som året etter ble stadfestet av pave Anastasius IV. Et par år tidligere hadde Trondheims daværende biskop Reidar forsøkt å få til opprettelse, men av ulike grunner lyktes ikke det.

På invitasjon formidlet av Trondheims nåværende katolske biskop Georg Müller kommer igjen en kardinal hit. Denne gang er det den tyske kardinal Walter Kasper som gjester byen. Til daglig leder han Vatikanets Råd for fremme av de kristnes enhet (Enhetsrådet) og har i de siste uker deltatt ved arrangementer i f.eks. Sverige, Canada, Australia og Russland.

Kardinal Kasper vil lede messen i St. Olav kirke lørdag 26. juli kl. 19.30 der han også vil preke. I tillegg kommer han til å preke søndag 27. juli ved den økumeniske gudstjeneste i Nidarosdomen kl. 10.00.

Inntil 1103 hørte hele Norden inn under erkebiskopen av Hamburg-Bremen. Der hadde den hellige benediktinermunk Ansgar vært den første erkebiskop på 800-tallet. Her ble våre misjonsbiskoper Odinkar I, Folkward, Meinhard og Adalward bispeviet. På 1000-tallet sendt erkebiskop Adalbert misjonærer til Finland, Grønland og Orknøyene, men fikk aldri igjennom sitt ønske om å danne et nordeuropeisk patriarkat. Hos ham oppholdt Trondheims første biskop, Sigurd III, seg en tid før slaget på Stiklestad.

Den pensjonerte erkebiskop Ludwig Averkamp, Hamburgs første katolske erkebiskop i nyere tid, vil også delta ved jubileumsfeiringen i Trondheim. Han kommer til å lede og preke ved messen på Stiklestad søndag 27. juli. Før han ble erkebiskop i Hamburg, var han biskop i Osnabrück. Gjenopprettelsen av erkestolen i Hamburg i 1994 var et resultat av at "muren falt" i 1989 slik at det kunne opprettes et bredt nord-tysk erkebispedømme.

Den gamle norske kirkeprovins omfattet fire suffraganbispedømmer i det nåværende Norge: Oslo, Hamar, Stavanger og Bergen. Disse utgjør i dag stort sett Oslo katolske bispedømme.

Biskop Gerhard Schwenzer, som nå er katolsk biskop i Oslo, kommer til jubileet. Han ledet Den katolske kirke i Midt-Norge fra 1974 til 1988 og ble bispeviet i Trondheim i 1975.

Utenfor fastlandsnorge omfattet Den norske kirkeprovins på det meste fem suffraganbispedømmer i Vesterhavet: Gardar (Grønland), Hólar (Nord-Island), Skalholt (Syd-Island), Kirkjubø (Færøyene), Kirkjuvåg (Orknøyene) og Man. Gardar og Kirkjubø inngår i det nåværende katolske bispedømme København. Hólar og Skalholt utgjør i dag det katolske bispedømme Reykjavik. Kirkjuvåg inngår i det nåværende skotske katolske bispedømme Aberdeen mens Man i dag er en del av det engelske katolske erkebispedømme Liverpool.

Biskop Czeslaw Kozon, katolsk biskop i København, kommer også til Trondheim for å delta i jubileumsfeiringen. Det samme gjør den skotske kannik Peter Moran som for tiden er bispedømmeadministrator (konstituert biskop) i Aberdeen.

Minnetavle avdukes i St. Olav kirke

Ved slutten av messen lørdag 26. juli vil kardinal Kasper avduke og velsigne en minnetavle bakerst i St. Olav kirke over samtlige av Trondheims katolske biskoper og andre overhyrder gjennom tidene. Tavlene omfatter alle erkebiskopene. Dertil kommer biskopene i tiden før kirkeprovinsen ble opprettet samt Trondheims katolske overhyrder siden 1932.

Andre Olsok-begivenheter

Den nyskrevne opera "Eystein av Nidaros" fremføres lørdag kveld i erkebispegården og Nidaros domkirke. For den som vil stifte nærmere bekjentskap med Eystein, finnes det en mulighet i foreningslokalet under St. Olav kirke. Der vil det bli satt opp en serie på 16 store bilde fra St. Eysteins liv og ettermæle. Bildene er prospektene til de nye glassmalerier i St. Eysteins kirke, Bodø.

Årets katolske olsokfeiring innbefatter også tradisjonelle innslag som messe på Stiklestad (søndag 27. juli, kl 14.30 presesjon fra Teglverket, kl 1500 Høymesse i St. Olav kapell), barnemesse i St. Olav kirke (mandag 28. juli, kl 16.00) og messe i Nidarosdomen (tirsdag 29. juli, kl 08.00).

Melding fra Midt-Norge stift
18. juli 2003

av Webmaster publisert 18.07.2003, sist endret 18.07.2003 - 13:33