Kirkens sosiallære på internett

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - De viktigste tekstene om den katolske sosiallæren finnes snart også på internett. Under tittelen «The Social Agenda» er disse tekstene nå tilgjengelig på engelsk, tysk, spansk, portugisisk, fransk, italiensk og polsk på www.thesocialagenda.com eller www.thesocialagenda.org.

«The Social Agenda» er den digitale versjonen av en samling læremessige tekster som ble gitt ut i april i Det hellige år 2000 av Det pavelige råd for Rettferdighet og fred (Iustitia et Pax). Rådets daværende president, den vietnamesiske kardinalen François Xavier Nguyen Van Thuan, ga kort før sin død i september 2002 uttrykk for sitt ønske om at samlingen av læredokumenter om sosiallæren skulle gjøres tilgjengelig over hele verden via internett.

Samlingen inneholder 75 læredokumenter fra den hellige pave Klemens I (88-97) og den hellige Augustin av Hippo til den nåværende pavens læreskriv.

Kathpress 13. juli og Zenit 11. juli 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
13. juli 2003

av Webmaster publisert 18.07.2003, sist endret 18.07.2003 - 17:38