Prest suspendert etter interkommunion

Vatikanet - KI (KAP) - Biskop Reinhard Marx av Trier i Tyskland har suspendert presten og teologen Gotthold Hasenhüttl. Grunnen er at presten under feiringen av en messe i forbindelse med den økumeniske kirkedagen (ÖKT) i Berlin tidligere i år innbød protestantiske kristne til å delta i kommunionen. Marx kunngjorde overfor journalister at han hadde fratatt Hasenhüttl, som er prest fra det østerrikske bispedømmet Graz-Seckau og professor emeritus ved Saar-universitetet, den kirkelige læretillatelsen. Hasenhüttl sier han vil anke suspensjonen til Vatikanet.

Biskop Marx ga professoren beskjed om å innen en bestemt tidsfrist distansere seg fra sin handling i Berlin og love at den ikke ville gjentas, men Hasenhüttl nektet å etterkomme biskopens ønske. Biskopen kaller suspensjonen «smertelig», men han var nødt til å handle. Som biskop har han plikt til å gripe inn når Kirkens orden offentlig og demonstrativt blir brutt. Den prest som oppgir sitt fellesskap med paven og biskopene, kan ikke fortsette sin tjeneste. Biskop Marx gir uttrykkelig uttrykk for håp om at Hasenhüttl vil gi etter og gjøre det klart at han vil anerkjenne og følge den kirkelige ordning. For Hasenhüttl betyr suspensjonen at han ikke kan feire messe og forvalte sakramentene. Straks han erklærer sin lojalitet til det kirkelige læreembete og sin villighet til å følge kirkeretten, blir suspensjonen opphevet.

Også formannen for den tyske bispekonferansen, kardinal Karl Lehmann, har gått inn for sanksjoner mot Hasenhüttl. Han kritiserer ikke bare professorens handling, men også den tvilsomme og uholdbare teologiske begrunnelsen han har forsøkt å gi. Kardinalen sier at suspensjonen er beklagelig, men at Hasenhüttl måtte regne med en kirkelig straff. Også presidenten for Sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK), Hans-Joachim Meyer, beklager at Hasenhüttl har dramatisert konflikten ved å avvise dialog. Meyer betegner Marx som en dialogåpen biskop og ingen «hardliner».

Biskop Walter Mixa av Eichstätt har inntil videre fjernet presten Bernhard Kroll fra sitt embete etter at Kroll på ÖKT demonstrativt deltok i en protestantisk nattverd og dermed brøt kirkens forbud mot ulovlig gudstjenestefellesskap. Men i dette tilfellet er det ikke snakk om en suspensjon, og biskop Mixa håper at Kroll kan vende tilbake til embetet når han har besinnet seg.

Mens protestantene også inviterer kristne fra andre konfesjoner til nattverden, avviser de katolske og ortodokse kirkene dette. Forutsetningen for nattverdfellesskap er ifølge katolsk og ortodoks oppfatning fellesskap i troen, men den er ennå ikke oppnådd. Den katolske kirke tillater bare unntaksvis at protestanter mottar kommunionen, for eksempel i nødssituasjoner som fangenskap. Etter individuell prøving kan også ektefellen til en katolikk få tillatelse til å motta kommunion under forutsetning av at vedkommende deler den katolske tro på dette området. Den katolske kirke tillater ikke at dens medlemmer mottar kommunion hos protestantene på grunn av forskjellene i tro. Biskop Mixa av Eichstätt sier det slik: «Man kan ikke feire eukaristi sammen og deretter vende tilbake til splittelse når feiringen er over».

Kathpress 16.-18. juli 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
17. juli 2003

av Webmaster publisert 18.07.2003, sist endret 18.07.2003 - 17:39