Dominikus Nguyen Van Thanh utnevnt til kapellan i St. Olav menighet

Kapellan Dominikus Nguyen Van Thanh

Biskop Georg Müller SS.CC av Trondheim utnevnte den 20. juli p. Dominikus Nguyen Van Thanh til kapellan for St. Olav menighet i Trondheim. Utnevnelsen gjelder inntil noe annet er bestemt.

Dominikus Nguyen Van Thanh ble presteviet 29. juni i fjor og har siden gjort tjeneste som feltprest ved Ørlandet flystasjon.

Melding fra Midt-Norge stift/KI-Oslo
20. juli 2003

av Webmaster publisert 20.07.2003, sist endret 20.07.2003 - 19:31