Fortsatt strid om suspendert prest

Mainz/Saarbrücken/Bonn - KI (KAP) - Den tyske forbundspresidenten Johannes Rau har kritisert Den katolske kirke i uvanlig skarpe former på grunn av suspensjonen av teologen Gotthold Hasenhüttl. Hasenhüttl (69), som er prest fra det østerrikske bispedømmet Graz-Seckau og professor emeritus ved Saar-universitetet, ble suspendert av biskop Reinhard Marx av Trier fordi han under feiringen av en messe i forbindelse med den økumeniske kirkedagen (ÖKT) i Berlin tidligere i år innbød protestantiske kristne til å delta i kommunionen. For Hasenhüttl betyr suspensjonen at han ikke kan feire messe og forvalte sakramentene. Straks han erklærer sin lojalitet til det kirkelige læreembete og sin villighet til å følge kirkeretten, blir suspensjonen opphevet.

Mens protestantene også inviterer kristne fra andre konfesjoner til nattverden, avviser de katolske og ortodokse kirkene dette. Forutsetningen for nattverdfellesskap er ifølge katolsk og ortodoks oppfatning fellesskap i troen, men den er ennå ikke oppnådd. Den katolske kirke tillater bare unntaksvis at protestanter mottar kommunionen, for eksempel i nødssituasjoner som fangenskap. Etter individuell prøving kan også ektefellen til en katolikk få tillatelse til å motta kommunion under forutsetning av at vedkommende deler den katolske tro på dette området. Den katolske kirke tillater ikke at dens medlemmer mottar kommunion hos protestantene på grunn av forskjellene i tro.

Gotthold Hasenhüttl har anket suspensjonen til Vatikanet, og den har dermed fått oppskytende virkning. Men han opplyser til KNA at han i samråd med sin sogneprest ikke vil feire noen normale messer denne uken for ikke å forvirre kirkegjengerne. Men han vil holde allerede inngåtte avtaler som en begravelse. Deretter vil han gå ut i ferie. Det er ikke kjent hvor lang tid Vatikanet vil bruke på å behandle anken.

Forbundspresident Johannes Rau sa i et intervju med ZDF at ÖKT var et tegn på at institusjoner forandrer seg. «Desto frykteligere synes jeg det er at en prest får en irettesettelse som jeg som protestantisk kristen ikke kan forstå».

Formannen for den tyske bispekonferansen, kardinal Karl Lehmann av Mainz, sa senere i et intervju med det tyske katolske nyhetsbyrået KNA at han og de øvrige tyske biskopene var «svært forundret» over hvor skarpt forbundspresidenten kritiserte Den katolske kirke. I Tyskland kan alle utøve kritikk, men «i denne formen tilhører det ikke forbundspresidentens embete», sier kardinal Lehmann. «Derfor har jeg ingen forståelse for hans kritikk, særlig fordi det utenom henvisningen til hans tilhørighet til den protestantiske kirken ikke nevnes noen argumenter».

Kardinalen forsvarte på nytt Kirkens reaksjon mot Hasenhüttl. Når en prest som i flere tiår som dogmatiker har formidlet Kirkens lære til studenter, til tross for inntrengende anmodninger og advarsler selv bryter Kirkens prinsipper, må dette få følger. I denne sammenheng avviser kardinal Lehmann også anklagene mot Kirken om fundamentalisme. Det er legitimt når et samfunn fastlegger bindende bestemmelser og dermed gjør det mulig å orientere seg. Den katolske kirke har i flere tiår deltatt i en intensiv dialog om eukaristien og kirkefellesskapet, og Kirken legger stor vekt på å fremlegge sin holdning for andre med argumenter og stor medfølelse. Kardinalen mener at denne saken ikke har skadet forholdet til protestantene.

Forbundspresident Rau sa senere at striden mellom ham og Kirken skyldes en misforståelse. Det tyske statsoverhodet respekterer den katolske kirkelæren og ønsket ikke å kritisere den, sa hans talsmann Klaus Schrotthofer til KNA. Presidenten ønsket bare å gi uttrykk for sin forskrekkelse over at eukarististriden hadde fått slike graverende rettslige og menneskelige konsekvenser. Talsmannen understreket at Rau flere ganger før ÖKT hadde erklært at han ville hilse felles nattverd mellom katolikker og protestanter velkommen, men at han respekterte det katolske synet. Han advarte også gjentatte ganger mot å måle kirkedagens suksess ut fra nattverdsspørsmålet.

Kathpress 20.-22. juli 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. juli 2003

av Webmaster publisert 23.07.2003, sist endret 23.07.2003 - 23:35