Bestemt nei til homofile «ekteskap»

Vatikanet - KI (KAP) - Troslærekongregasjonen i Vatikanet offentliggjorde i dag dokumentet «Overveielser rundt forslag om rettslig anerkjennelse av homoseksuelt samliv». Dokumentet er datert den 3. juni 2003 og ble godkjent av pave Johannes Paul II, som da ga ordre om at det skulle offentliggjøres. Det er undertegnet av Troslærekongregasjonens prefekt, kardinal Joseph Ratzinger, og kongregasjonens sekretær, erkebiskop Angelo Amato SDB. Det 14 sider lange dokumentet er offentliggjort på engelsk, fransk, spansk, italiensk, tysk, portugisisk og polsk og består av en innledning, fire kapitler og en konklusjon.

I dokumentet går Vatikanet bestemt mot å gi en rettslig anerkjennelse av homofile samboerskap og å likestille dem med ekteskapet. Ekteskapet og familien garanterer generasjonenes fortsatte beståen og er derfor av største offentlige interesse, og staten og lovgiverne må gi ekteskapet institusjonell anerkjennelse og fremme og beskytte det. Det ville være urettferdig og i strid med statlige forpliktelser om man likestiller homoseksuelle samboerskap med ekteskap, heter det i dokumentet. Vatikanet appellerer særlig til katolske politikere om i utgangspunktet å avvise slike lovforslag, eller i det minste arbeide for å begrense skadevirkningene.

Dette handler ikke om diskriminering av homofile personer, som i alle sammenhenger må møtes med «aktelse, medfølelse og takt». Men respekt for homofile kan ikke føre til en anerkjennelse av homoseksuelle samboerskap. Det er en grunnleggende forskjell mellom homofile forhold som et privat fenomen og sosiale forbindelser som fastsettes og godkjennes i lovs form. Homofile samboerforhold mangler ekteskapets og familiens biologiske og antropologiske faktorer, og fraværet av kjønnslig bipolaritet hindrer barns naturlige utvikling fordi de ikke får muligheten til å oppleve en far eller en mor, heter det i dokumentet.

Bakgrunnen for det nye dokumentet er lovforslag i ulike land om å gi homofile samboerforhold rettslig anerkjennelse, til og med inkludert retten til å adoptere barn. I landene i EU er det svært ulik lovgivning når det gjelder homofile samboerskap, fra utelukkende å tolerere dem, via å fremme dem i den hensikt å unngå en diskriminering av homofile, og til en rettslig likestilling mellom homofile samboerskap og ekteskap, også når det gjelder adopsjonsrett.

Troslærekongregasjonens dokument inneholder ingen nye læreutsagn, men man vil gi biskopene «argumenter av rasjonell natur» som bakgrunn for å avgi egne uttalelser og samtidig tilby katolske politikere en hjelp til orientering. Dokumentet sammenfatter hva Kirken har sagt om homoseksualitet i de siste tyve årene, men konsentrerer seg om de etiske og politiske aspektene. Det advares uttrykkelig mot en politisk og ideologisk utnyttelse av toleranse, for «ingen ideologi kan frata den menneskelige ånd vissheten om at et ekteskap bare kan inngås mellom to personer av ulikt kjønn».

Observatører i Vatikanet undrer seg over den uvanlige offentliggjøringen av dokumentet og tidspunktet det skjedde på - uten den vanlige pressekonferansen og ved starten av den romerske sommerferien som legger byen øde. Den første kritikken er allerede kommer, og allerede før offentliggjøringen advarte italienske politikere mot en ny diskriminering av homofile.

Kathpress 31. juli 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
31. juli 2003

av Webmaster publisert 31.07.2003, sist endret 31.07.2003 - 23:13