Sr. Christine Jensenius OP jubilerer 5. august

Jubilanten sr. Christine Jensenius

Dagen feires med festmesse ved biskop Schwenzer

På festen for "Vår Frue av Sneen" - vigselsfesten for kirken Santa Maria Maggiore - tirsdag 5.august feirer søster Christine (Jensenius) av Inkarnasjonen, dominikanerinne på Lunden kloster i Oslo, 25-årsjubileet for sin løfteavleggelse.

Dagen feires med høymesse i klosterets kapell kl 11.00, presidert av biskop dr. Gerhard Schwenzer SSCC - ved orgelet domorganist Terje Kvam. Alle er hjertelig velkommen til å feire takksigelsesmessen sammen med kommuniteten - etter messen inviteres det til en enkel mottagelse i klosteret.

Sr. Christine ble født i 1948 og vokste opp i Oslo og Bærum. Hun var aktiv i lagsbevegelesen inntil hun konverterte i 1968. Sr. Marie-Kristin Riosianu CSJ var hennes fadder.

Etter å ha forsøkt seg i sykepleien på Vår Frue hospital i Oslo, jobbet hun som grafisk formgiver på Fabritius i Oslo. Hun var en stund redaktør for ungdomsbladet KU (Katolsk Ungdom) i OKB og fikk derfor kontakt med Lunden klosters trykkeri og således med søstrene. Sr. Christine var Unge Norske Katolikkers Forbunds (nå Norges Unge Katolikker - NUK) første lønnede sekretær med kontor bak døren i foreningslokalet i Akersveien 5 i Oslo. Hennes far holdt bilen (en Boble) i bispedømmets tjeneste og skaffet henne en second-hand skrivemaskin fra Handelsgymnaset hvor han var lektor. Sr. Christine kjørte "land og strand" med ungdomspresten (p. Arno Gerritsma OFM) for å verve medlemmer til UNKF slik at det skulle bli mulig å få statsstøtte til ungdomsarbeidet i OKB. Hun er således en av pionerene i NUK. Før hun trådte inn hos dominikanerinnene på Lunden, bragte hun med seg ungdommer til klosteret, hvor det ble organisert ungdomsmesser. De som kjenner sr. Christine, vet om hennes ferdighet i å tegne karikaturer og tegneserier. Hun trakk på smilebåndet da hun forleden fikk se en av sine tegninger i KU!

Sr. Christine trådte inn på Lunden kloster i 1977. I klosteret har hun hatt forskjellige oppgaver: Etter studieopphold i Roma i 1985 ble hun for første gang valgt som priorinne i 1986, deretter ble hun novisemesterinne og i 1998 priorinne nok en gang. I år 2000 fikk sr. Christine en hjerneblødning, men til alles glede er hun idag frisk igjen.

Melding fra Lunden Kloster /Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
1. august 2003

av Webmaster publisert 01.08.2003, sist endret 01.08.2003 - 15:38