Minnetavle over middelalderens dominikanerkloster avduket

P. Ellert Dahl, dominikaner og avtroppende generalvikar for Oslo katolske bispedømme, avduket 28. juli en minnetavle over middelalderens dominikanerkloster på Hamar. Minneplaten ble avduket nær ruinene av Hamar gamle domkirke, der man antar at klosteret lå. I middelalderens Hamar var det et rikt kirkelig liv, og byen ble bispesete allerede i 1153. Når dominikanerne kom til byen, er imidlertid usikkert. Klosteret, som var viet til Olav den Hellige, er omtalt bare én gang i samtidige kilder, nemlig i 1511, og lokaliseringen til Domkirkeodden baserer seg på en antagelse.

Avdukingen var en del av olsokfeiringen på Hamar, som i år var ekstra omfattende fordi det er 850 år siden byen ble bispesete. Feiringen hadde et tydelig økumenisk preg, og i tillegg til minnetavlen ble det også velsignet et nytt klokketårn ved siden av ruinene etter Korsirken, som også ligger på odden, ca. ti minutters gange fra domkirkeruinene. Klokketårnet, som ble velsignet av Hamars katolske sogneprest Robert Kanoza SS.CC, er tegnet av Kjell Lund, som også har tegnet vernebygget over Hamars domkirkeruiner ("Hamardomen") og flere katolske kirker.

Fortidsminneforeningens årbok 1987 / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. august 2003

av Webmaster publisert 04.08.2003, sist endret 04.08.2003 - 13:49