Fokus på den flerkulturelle Kirke på PSP-møte i Oslo

Brorparten av PSP-deltagerne foran St. Olav domkirke i Oslo

Pro Scandiae Populis (PSP) - for Skandinavias folk - er navnet på foreningen for preste- og ordenskandidater i de nordiske land. Foreningen har et årlig møte, som avholdes på ulikt sted fra gang til gang. Vertskap for årets møte, som varte fra 28. juli til 3. august, var Katarinahjemmet i Oslo.

Møtet hadde 15 deltakere, hvorav 5 sekularprestestudenter (3 for Oslo katolske bispedømme, 1 for Stockholm og 1 for Helsinki), 6 dominikanerinner (3 fra Katarinahjemmet og 3 fra Congrégation Romaine de Saint Dominique i Sverige), 1 karmelittbror (Norraby i Sverige), 1 assumpsjonssøster (Danmark), 1 Elisabethsøster (Nordstrand) og en sekularprest fra Sverige. Biskop Cezlaw Kozon fra København, som er den nordiske bispekonferansens representant overfor PSP, var tilstede under deler av møtet, det samme var to St. Josephsøstre (fra Oslo og Lillestrøm) og Dorothea Olbricht fra det tyske St. Ansgarwerk, som støtter foreningen økonomisk. Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo feiret avslutningsmessen.

Det var satt opp et innholdsrikt program for dagene, med foredrag og diskusjon rundt problematikken nasjonale grupper i våre menigheter, samt språklige og kulturelle utfordringer i forbindelse med dette. Først og fremst dreide det seg om hvordan man kan unngå å danne menigheter i menigheten samtidig som man kan ta imot de gaver og rikdommer de ulike gruppene innvandrere har å gi. Det handlet om problemer forbundet med å undervise andre og tredje generasjons innvandrere på deres morsmål, samt hvordan dette kan forenes med vår misjonsoppgave på det stedet vi faktisk bor. Og det handlet om å være katolsk Kirke i ordets egentlige forstand.

Møtet ble arrangert av PSPs presidentskap, som i denne perioden har vært helnorsk: Ragnar Leer Salvesen og sr. Katarina Pajchel. På møtet ble det valgt ny nestleder for sr. Katarina, det ble sr. Hélène-Dominique Lindroth, dominikanerinne fra Stockholm.

Neste møte arrangeres 9.-15. august 2004 på Magleås på Sjælland i Danmark. Tema blir: "Kirkens rolle i Europa" med utgangspunkt i dokumentet "Ecclesia in Europa". Under lupen kommer Kirkens rolle i EU og det voksende Europa, samt hva dette fører til med tanke på Kirkens misjon.

Melding fra PSP/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. august 2003

av Webmaster publisert 06.08.2003, sist endret 06.08.2003 - 15:35