Stor norsk oppslutning da vietnamesere i diaspora møttes i Roma

300 deltagere kom fra ulike menigheter i Norge

24.-27. juli ble "Hoi Ngo Niem Tin" (Sammen i Troen) 2003 arrangert i Roma. Ansvarlig for arrangementet var "Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora", som hører under Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering, dvs, Vatikanets misjonsdepartement. I 2002 ble det arrangert Hoi Ngo Niem Tin på hvert enkelt kontinent som en forberedelse til Hoi Ngo Niem Tin 2003 i Roma. Møtet for Europa ble den gang holdt i Lourdes i Frankrike, og blant deltagerne der var en gruppe fra Norge.

Målet med disse møtene er å forsette trosreisen som ble startet i det hellige år 2000, å svare på invitasjonen fra Paven om å "legge ut på dypet", og å styrke troen hos hver enkelt, i familien og i hele det vietnamesiske katolske fellesskapet i utlandet. Arrangementene er for alle aldersgrupper og sikter seg inn på katolske vietnamesere som lever utenfor Vietnam. Dette var første gang siden kristendommen kom til Vietnam for ca. 470 år siden at det ble arrangert et slikt møte for alle vietnamesiske katolikker i utlandet. Det var 3000 deltakere fra 16 nasjoner, blant dem ca. 300 fra Norge. Norge var dermed et av de største deltakerlandene sammen med USA, Frankrike og Tyskland. Den norske gruppen bidro blant annet med nærmere 25 personer i åpningsdansen i åpningsseremonien før selve åpningsmessen.

Hoi Ngo Niem Tin 2003 begynte med åpningsmesse ledet av erkebiskop Philip Wilson av Adelaide, Australia torsdag 24.juli og ble avsluttet med avslutningsmesse i Peterskirken, ledet av kardinal Crescenzio Sepe, prefekt for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering søndag den 27. Temaet var "United To Live and Evangelize" og ble behandlet i form av foredrag og diskusjoner i to dager. På fredag var deltagerne delt opp i to grupper: voksne med temaet "Historien om vitnet om troen og fremtiden til det vietnamesiske katolske fellesskapet i utlandet" og ungdom med temaet "Ungdom: fremtiden til det vietnamesiske katolske fellesskapet i utlandet". På lørdag var det 7 grupper hver med sitt tilhørende tema: Prester, søstre og prestestudenter, menighetsråd, foreldrene, ungdom, organisasjoner og bevegelser, media og en egen gruppe for musikere.

Gruppen fra Norge besto av deltagere fra Oslo, Drammen, Larvik, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Moss og Trondheim samt noen fra mindre steder. Seks av de vietnamesiske prestene i Norge deltok, nemlig p. Huynh Tan Hai, p. Le Thien Vinh, p. Simon Vo Hoang Phuong Linh, p. Peter Nguyen Tuan Van, p. Le Hong Phuc og p. Lam Cong Luong.

Mer informasjon og bilder finnes på hjemmesiden vietcatholic.net.

Melding fra Vietnamesisk Pastoralsenter/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. august 2003

av Webmaster publisert 07.08.2003, sist endret 07.08.2003 - 11:30