Inspirerende helg om barne- og ungdomsarbeid

Menneskeheten har et påtrengende behov for vitnesbyrdet fra frie og modige ungdommer som våger å gå mot strømmen og utroper med kraft og entusiasme sin personlige tro på Gud, Herre og Frelser. (...) Nå mer enn noensinne er det avgjørende at dere er "morgenens vaktmenn"

Dette sa paven i sitt budskap til ungdomsdagen i år. Og hvis noen tviler på at unge mennesker i vår katolske Kirke i Norge i dag lytter til paven og "utroper med kraft og entusiasme " sin tro, så burde han eller hun vært til stede på Mariaholm sist helg. Der var over hundre ungdommer og voksne samlet til et seminar om barne- og ungdomsarbeid i Oslo katolske bispedømme. Også Nord- og Midt-Norge var representert på seminaret, som var et fellesarrangement mellom Norges Unge Katolikker og Pastoralrådet i OKB. Det var så vidt vites første gang i bispedømmets historie at et så bredt spekter av mennesker som er engasjert i en eller annen form for barne- eller ungdomsarbeid, var samlet og fikk utveksle erfaringer, synspunkter og ønsker. De representerte et mangfold av menigheter, ordensfelleskap og ulike grupper. Særlig synlige var Youth for Christ med sine "Xpedition Europe"-skjorter.

Biskop Schwenzer så ut til å kose seg

Kanskje noen lurer på om Mariaholm kan romme så mange, men det går, i alle fall når været er fint! Den første delen av uken var bare ungdommen der, mens fra fredag til søndag var det fult hus.

Vi spiste sammen, vi arbeidet sammen, vi laget underholdning sammen og vi bad sammen. Biskop Gerhard Schwenzer var til stede sammen med tolv andre prester og fem ordenssøstre. Men det var de unge som bidro til liturgien på en spesiell måte. De tok gjerne fra vårt "skattkammer" og sang tidebønner eller gamle norske salmer for så å skifte til enkle engelsk tekster i Youth for Christ-tradisjonen ("Completely consume me, Lord") eller sanger populære i norsk kristen lovsangstradisjon. De hentet fra de forskjellige katolske bevegelser som spirer i Europa, som Emanuel eller Beatitudes, og deres tekster som ofte tar utgangspunkt i Davidssalmer og gamle jødiske melodier. For eksempel en sang basert på salme 92:

"Det er godt å lovsynge Gud/og prise Ditt navn, Du Høyeste/å forkynne Din kjærlighet/og trofasthet dag og natt/La la la.. la la lai..."

Vi fikk litt av smaken fra Verdensungdomsdagene i Toronto, og mange av oss har nå lyst til å reise til Køln i 2005, selv om vi er ikke så unge! Biskopen ble invitert til å reise sammen med ungdommene og fikk en ryggsekk til turen.

Både første og andre kvelden var det underholdning, og både de unge og de litt eldre viste stor entusiasme og enorm kreativitet. Gode og ofte ganske ironiske sketsjer og sanger om Den katolske kirke ble fremført. Mange viste en utrolig skuespillekunst, og at roller som geistlig er veldig attraktiv - vi kunne applaudere én "biskop" og minst tre "prester" på scenen (!). Neste gang må vi sikre oss et videokamera... "Neste gang" - fordi alle ønsker at det blir en "neste gang" og at dette blir til en tradisjon - at Norges unge og voksne katolikker får en slik fast møteplass.

Gruppedemonstrasjon hvordan få sving på menigheten

Seminarets tema var "Sammen i møte med Kristus". Og sammen var vi. Arbeidsgruppene var sammensatt på tvers av aldersgrenser, og det viste seg at man tenker i samme retning når det gjelder hva som er nødvendig for at barne- og ungdomsarbeid skal blomstre: Vi må alle sammen vitne om vår tro! Så lite og så mye. Hvis vi gjør det, vil seminarets ulike målsetninger bli oppfylt: Den katolske familie og dens identitet vil bli styrket. Prestene vil rettlede, hjelpe og støtte sine barn og unge, og menighetsrådene vil satse på barne- og ungdomsarbeid. OKB skal bistå alt dette med materialet og kontaktpersoner. Og Norges Unge Katolikker vil hjelpe med ledertrening og leirer for de unge. Man fant ikke helt hvordan dette bør organiseres i detaljer, men det kommer! I høst skal en gruppe fra NUK og Pastoralrådet jobbe videre for å finne den beste løsningen.

Allerede i september sendes det ut et dokument med seminarets resultater inklusive mange praktiske tips, som kan betraktes som retningsgivende for barne- og ungdomsarbeid i OKB, og deltakerne på seminaret lovet hverandre med full iver og entusiasme at dette dokumentet ikke skulle samle støv i hver enkelts menighet.

Det var også enighet om at katolske nettsider og blader må rapportere fra alle menighetene og ungdomslagene om små og store ting som foregår - til gjensidig inspirasjon.

Ewa Bivand, Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
14. august 2003

av Webmaster publisert 14.08.2003, sist endret 14.08.2003 - 19:58