St. Teresia menighet arrangerte Olsok på Storøya i Tyrifjorden

For 12. år på rad ble det arrangert Olsokfeiring på Storøya i Tyrifjorden. Det var igjen St. Teresia menighet i Hønefoss som sto for arrangementet, som i år ble særdeles vellykket, både på grunn av oppmøtet, været og en god preken.

På Storøya, på eiendommen til ekteparet Randi og Kjell Nørgaard, står det et vakkert stenalter med en overbygning i tre. Dette alteret er en arv etter St. Josepsøstrene i Porsgrunn, og alteret sto tidligere i deres kapell på sykehuset der. Da kommunen overtok sykehuset og alteret måtte flyttes, fikk man transportert det til Storøya hvor det fikk sin permanente plass ute i det fri med løvskogen som vakker ramme.

Årets Olsokfeiring begynte med messe kl. 18.00. Det hadde vært litt vanskelig å få tak i en prest som kunne stille opp, men etter litt leting falt valget på dominikanerpater Joseph Mulvin, som glad aksepterte å feire messe i det fri. Pater Joseph er irsk og har kun bodd i Norge i 4 år, men noe bedre valg av prest for en Olsokfeiring kunne man neppe valgt. Pater Joseph leste messen med stor innlevelse og holdt en gripende og glimrende tale hvor vår nasjonalhelgen den hellige Olav var det sentrale. Med sin irske bakgrunn og sin forståelse for historie, tradisjon og symboler, ga han alle en god bekreftelse på at det var viktig å holde på denne tradisjon. Som katolikk er det godt å få høre slike ord og få lov til å feire vår nasjonalhelgen på en så fin måte. Sr. Ragnhild Marie Bjelland fra Katarinahjemmet var forsanger og medvirket til at messen ble en høytidsstund ute i den vakre naturen som omgir stedet. Det ble sunget til den hellige Olavs ære og "Hellig Olav be for oss" runget gjennom småskogen gjentatte ganger. Messen hadde samlet nærmere 80 mennesker, hvilket må regnes som rekord i denne sammenheng.

Etter messen var det kaffe og kaker på plenen mellom de gamle, ærverdige husene på gården. Kjell Nørgaard fortalte litt fra gårdens historie og knyttet en del informasjon og tanker til tidligere tiders pilegrimsvandring, som hadde gått over nettop det stedet vi var på.

En stor takk til St. Theresia for dette fine arrangementet og til ildsjelene som holder det i hevd!

Frøydis Gustavsen, bearbeidet av Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
15. august 2003

av Webmaster publisert 15.08.2003, sist endret 15.08.2003 - 14:09