Mari "i porten" Brentnall slutter i resepsjonen i Oslo katolske bispedømme

Mari Brentnall

Etter 17 år i resepsjonen i Oslo katolske bispedømme, slutter Mari Brentnall den 1. september i jobben. Mari har i en årrekke vært en institusjon og et ansikt utad i bispedømmet, og mange kjenner henne best ved tilnavnet "Mari i porten". Hun har lagt ned en formidabel og utrettelig innsats på flere plan i bispedømmet og har gjennom årene vært manges høyre hånd og fortrolige. I tillegg har Mari ført register og regnskap for Broen og St. Olav Tidsskrift.

Mari har det siste året hatt permisjon fra sin stilling for å jobbe i Omsorgstjenesten i Gjerdrum Kommune, en jobb hun nå fortsetter i.

Magdalena Sandgren, som har vikariert for Mari siden 1. september i fjor, fortsetter inntil videre i resepsjonen i bispedømmet.

www.katolsk.no ønsker å takke for årene med samarbeid - for all velvillighet og stor innsats. Vi ønsker Mari lykke til i sin nye jobb.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
19. august 2003

av Webmaster publisert 19.08.2003, sist endret 19.08.2003 - 11:25