St. Franciskus Ungdomsskole åpnet i Arendal

Simen klipper snora
P. Fjeld velsigner skolen

St. Franciskus skole i Arendal, som i år fyller nitti år, var inntil torsdag den 14. august en ren barneskole med elever fra 1.-7. klasse. Men denne merkedagen var nitten spente åttendeklassinger vitne til at Norges tredje katolske ungdomsskole ble åpnet i første etasje av hovedbygningen til det gamle Hospitalet.

P. Arne Fjeld OP velsignet skolen, og en av elevene klippet høytidelig over det røde båndet.

Etter at Oslo katolske bispedømme i 2001 kunne kjøpe tilbake det gamle katolske St. Franciskus hospital fra Aust-Agder fylke, har det vært jobbet energisk med en fremdriftsplan for oppussing og omdannelse av hospitalsbygningene, som ligger like ved den katolske kirken, skolen og barnehagen, på Tyholmen sentralt i Arendal. Først ute var den eldste delen av "Hospitalet", en trevilla bygget omkring 1880. Den 2. september 2002 åpnet barnehage og skolefritidsordning i nyoppussede lokaler.

Fylkessykehuset i Aust-Agder har hatt kontrakt på leie av hovedbygningen ut 2002, men er nå flyttet ut av lokalene. Utdanningsforbundet leier i tiden fremover fjerde etasje av Hospitalet, noe som sikrer skolen gode leieinntekter. Første etasje er nå frigitt, nyoppusset og svært godt tilrettelagt for den første ungdomsskoleklassen i St. Franciskus' historie - seks lærere og nitten åttendeklassinger. Tanken er at ungdomsskolen skal bygges ut og ekspanderes over en treårsperiode, slik at den fra høsten 2005 vil kunne ta imot mange flere elever.

Se en side med bilder fra åpningen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. august 2003

av Webmaster publisert 20.08.2003, sist endret 20.08.2003 - 14:45