Daglig leder i Informasjonstjenesten, Heidi Øyma, har sluttet

Heidi Øyma

Etter fem og et halvt år i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme, sluttet Heidi Øyma den 15. august i jobben. Hun har vært tilknyttet Informasjonstjenesten siden februar 1998 og daglig leder samme sted fra august 2000.

Heidi har lagt ned en formidabel og uvurderlig innsats i disse årene, blant annet som redaktør av www.katolsk.no. Under hennes ledelse har Informasjonstjenesten ekspandert kraftig og nytt stor tillit i brede kretser - både internkirkelig og eksternt - mye på grunn av hennes tjenestevillighet og store kunnskap om Kirken.

Heidi, som fra før av har italiensk hovedfag, har nå satt seg tilbake på studiebenken og vil i høst lese bibelgresk ved Menighetsfakultetet i Oslo.

www.katolsk.no takker Heidi for et flott og spennende samarbeid gjennom flere år og ønsker henne alt godt i den nye studietilværelsen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
21. august 2003

av Webmaster publisert 21.08.2003, sist endret 21.08.2003 - 10:51