Zambia - Caritas Norges nye hovedsamarbeidsland

For første gang siden konseptet "hovedsamarbeidsland" ble introdusert, har Caritas Norge valgt et nytt. Etter en lang prosess falt valget på Zambia.

Den store fattigdommen i Afrika gjør at det blir stadig viktigere å øke fokuset på dette kontinentet. Caritas Norge bestemte derfor for flere år siden å øke andelen av deres bistand til Afrika. Når organisasjonen samtidig har fått til en ny avtale med NORAD med større økonomiske rammer, gir dette en unik mulighet til å utvide Afrika-engasjementet til også gjelde Zambia. Fra før av samarbeider Caritas Norge spesielt med Uganda.

Da Caritas Norge skulle velge hovedsamarbeidsland, var det mange kriterier å gå etter; fattigdom, en aktiv kirke, en potensielt sterk Caritas-partner på nasjonalt og lokalt nivå, samt sammenfall med prioriteringer for norsk bistand. Det ble etterhvert klart at Zambia tilfredsstilte alle kravene - dessverre alt for godt når det gjelder fattigdom. Zambia er et av verdens aller fattigste land.

Nylig presenterte Zambias statistikkbyrå nye tall for forventet levealder ved fødsel: 32 år. Det er den definitivt laveste gjennomsnittlige levealder i verden - i et land som ikke engang har væpnet konflikt eller krig. Blant den voksne befokningen har ca. 20% HIV/AIDS, og 20% over 15 år er analfabeter.

Caritas Norge støtter Kirkens arbeid for rettferdighet og fred, mot sult og lidelser. Til dette oppdraget trengs givere. Bidrag sendes til bankkonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen "Afrika".

Fra Caritas Info nr. 4-2003 / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. august 2003

av Webmaster publisert 22.08.2003, sist endret 22.08.2003 - 13:48