Pilegrimsreise til Lourdes med St. Eystein menighet?

I det hellige år 2000 arrangerte St. Eysteins menighet en pilegrimsreise til Roma. Vi var ca. 30 deltagere, stemningen god og inntrykket at mange kunne tenke seg en ny pilegrimsreise.

Dersom det viser seg å være tilstrekkelig interesse, kan vi tenke oss å arrangere en ny pilegrimsreise - denne gang til Lourdes i Syd-Frankrike - høsten 2004.

Våren 1858 ble det til da lille og ukjente sted Lourdes ved foten av Pyreneene med ett et av verdens mest kjente pilegrimsmål. Jomfru Maria viste seg for ungpiken Bernadette Soubirous. Tross skepsis og motstand fra så vel borgerlige som kirkelige myndigheter, holdt Bernadette fast på hva hun så, og hun formidlet videre budskapet fra Maria. Folk skulle omvende seg og søke Gud. Samtidig sprang det frem en kilde med helbredende vann. Folket, og etter hvert også myndighetene, aksepterte disse underlige ting. Lourdes har siden vært et sted med trøst og håp, ikke bare på det fysiske, men minst like meget på det psykiske og åndelige plan i snart halvannet århundrer. Hundretusener av pilegrimer besøker Lourdes hvert år.

For at en slik reise skal la seg gjennomføre, må vi ha ca. 30 deltagere. Det er derfor viktig at informasjon om planene spres så godt som mulig. Dessuten ber vi om innen 10. september å få tilbakemelding fra folk som kan tenke seg å delta. Dette vil ikke være en forpliktende påmelding, men forhåpentligvis en pekepinne på om vi skal gå videre med planene. Vennligst gi beskjed til St. Eysteins menighet enten skriftlig eller ved e-mail.

Det er for tidlig å si hva reisen vil komme på. Men til/fra Bodø må vi regne med kr 11.000 pr. person. Ved avreise fra andre steder vil prisen avvike noe. Dette vil omfatte reise, overnatting, kost (normalt to måltider pr dag) og andre kostnader. Den for mange kanskje relativt høye pris er grunnen til at vi går ut så pass tidlig.

En slik pilegrimsreise vil omfatte mer enn opphold i Lourdes. Vi ser for oss følgende program:

Lørdag 25. september 2004:
Fly: Bodø - Oslo - Barcelona
Søndag 26. september 2004:
Opphold i Barcelona, mulighet til å se interessante ting som "Sagrada Familia"
Mandag 27. september 2004:
Buss: Barcelona - Avignon
Tirsdag 28. september 2004:
Besøk i pavepalassene i Avignon (formiddag).
Bussutflukt til La Salett - et meget vakkert sted og pilegrimsmål som på en spesiell måte har med Den katolske kirke i Nord-Norge å gjøre(ettermiddag/kveld)
Onsdag 29. september 2004:
Buss: Avignon - Lourdes
Torsdag 30. september 2004:
Omvisning i Lourdes, besøk ved Grotten
Velsignelse av syke (ettermiddag).
Fredag 1. oktober 2004:
Korsvei (formiddag). Fjelltur (med kabelbane) med utsikt over Lourdes og langt innover i Pyreneene (ettermiddag).
Lysprosesjon (kveld).
Lørdag 2. oktober 2004:
Buss: Lourdes - Andorra (fyrstedømme i Pyreneene) - Barcelona
Søndag 3. oktober 2004:
Fly: Barcelona - Oslo - Bodø

Dette er et helt foreløpig opplegg. Messer (egne på norsk og andre) er ennå ikke tatt med. Men vi regner med å bruke ulike kirker og kapeller underveis. Mye kan bli forandret. Men det blir helt sikkert en meget interessant busstur gjennom svært varierende og vakre områder. Opplegget er så enkelt at man skal kunne følge det uten å bli sliten. Samtidig vil så mange "muligheter" bli lagt inn underveis at det helt sikkert ikke kommer til å bli en kjedelig tur.

Turen er i utgangspunktet åpen så vel for menighetsmedlemmer som for andre, og så vel for katolikker som ikke-katolikker.

I første omgang ønsker vi som sagt tilbakemelding om interesse.

Torbjørn Olsen
Sogneprest

Melding fra St. Eystein menighet
2. september 2003

av Webmaster publisert 02.09.2003, sist endret 02.09.2003 - 16:17