Fr. Arnfinn Haram OP utnevnt til geistlig rådgiver for Katolsk Studentlag i Oslo

P. Arnfinn Haram

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo utnevnte den 3. september 2003 fr. Arnfinn Haram OP til geistlig rådgiver for Katolsk Studentlag i Oslo.

Utnevnelsen gjelder for en periode på tre år med mulighet til forlengelse.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. september 2003

av Webmaster publisert 03.09.2003, sist endret 03.09.2003 - 10:45