Erkebiskop Rosales ny erkebiskop av Manila etter kardinal Sin

Erkebiskop Gaudencio B. Rosales

Vatikanet (KI) - Pave Johannes Paul II har utnevnt erkebiskop Gaudencio B. Rosales (71) til ny erkebiskop av Filippinenes hovedstad Manila. Han har inntil nå vært erkebiskop av Lipa. Erkebiskop Rosales overtar etter kardinal Jaime L. Sin, som fylte 75 år den 31. august og som har slitt med stadig dårligere helse i den siste tiden. Han har i flere år vært dialysepasient, og i slutten av mars 2003 fikk han et slag mens han feiret messen.

Erkebiskop Rosales er bare fire år yngre enn forgjengeren, og ettersom vanlig aldersgrense for biskoper er 75 år, kan det se ut til at Paven ønsker seg en "overgangs-erkebiskop" i Manila etter kardinal Sins 19 år på denne bispestolen.

Erkebiskop Gaudencio Borbon Rosales ble født den 10. august 1932 i Batangas City (erkebispedømmet Lipa), litt sør for Manila. Han fullførte sine prestestudier ved "San Jose Seminary" i Quezon City, og ble presteviet den 23. mars 1958.

Som prest var han først tilknyttet småseminaret i Lipa, og ble rektor for skolen. Deretter ble han spiritual for erkebispedømmet Lipas presteseminarer. Han ble også sogneprest i Batangas City, og åndelig veileder for den lokale grenen av bevegelsen "Maria-legionen".

Den 12. august 1974 ble han utnevnt til hjelpebiskop i Manila, og bispeviet den 28. oktober samme år. I 1982 ble han så utnevnt til koadjutor-biskop av Malaybalay på Mindanao, og overtok om ansvarlig biskop der den 14. september 1984. Åtte år etter, den 30. desember 1992, ble han utnevnt til erkebiskop i sitt hjembispedømme Lipa.

Mellom 1997 og 1999 var han visepresident for den filippinske bispekonferanse, og deretter ble han president for bispekonferansens kommisjon for kleresiet. Som leder for denne kommisjonen hadde han ansvaret for utarbeidelsen av de retningslinjer for behandling av saker vedrørende presters mulige seksuelle overgrep, som ble offentliggjort tidlig 2003.

Hans forgjenger, den kinesisk-filippinske kardinal Jaime Lachica Sin, ble erkebiskop av Manila i januar 1974. Han tok i mot pave Johannes Paul II på Filippinene i 1981 og 1995. Ved sistnevnte anledning deltok minst fire millioner troende i avslutningsmessen for den tiende Verdensungdomsdagen i Rizal Park i Manila. På grunn av sin herkomst har han stadig kontakt med alle befolkningsgrupper. Hans viktigste pastorale anliggender er sosial rettferdighet, Caritas og bekjempelse av korrupsjonen, men han avviser den såkalte frigjøringsteologien.

Kardinal Sin er blitt verdensberømt på grunn av sitt politiske engasjement, fremfor alt under «Rosenkransrevolusjonen» i 1986 som fikk slutt på Marcos-regimet. Kardinalen oppfordret da befolkningen til å slutte seg til opprørsgeneralene og demonstrasjonene uten å ty til voldsbruk. Det må imidlertid bemerkes at han slett ikke var den første i bispekollegiet som gjennomskuet den korrupte president Ferdinand Marcos, og biskopene i noen av nabobispedømmene fortvilte over at kardinalen såpass lenge hadde vennskapelige forbindelser med Marcos-familien. I 1998 prøvde han å hindre valget av Joseph Estrada til president på grunn av hans tvilsomme livsførsel.

VIS/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (ct)
15. september 2003

av Webmaster publisert 15.09.2003, sist endret 15.09.2003 - 12:56