Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Avisen Vårt Land om ekteskapsloven på lederplass

Ekteskapslov

KRITIKKEN VOKSER mot regjeringen og storting for den tilføyelse i ekteskapsloven som ble vedtatt av Stortinget i juni og sanksjonert i statsråd 4. juli. Hensikten var god - å hindre tvangsekteskap - men hvordan kunne tilføyelsen skje uten grundig saksbehandling og en skikkelig høringsrunde?

TIL NÅ har Den katolske kirke og Norges kristne råd gått hardest ut, men også fra muslimsk hold er kritikken skarp. Ekteskapslovens krav om at de som inngår ekteskap må skrive under på en erklæring om gjensidig rett til skilsmisse, oppleves langt på vei som et offentlig overgrep. Storting og regjering må snarest behandle saken på nytt.

KI / Vårt Land 18. september 2003
18. september 2003

Emneord: