Bispekonferansen drøftet hyrdebrev om familien og den norske ekteskapsloven

Den nordiske bispekonferanse avholdt sitt høstmøte 12.-18. september på Færøyene. Hovedtema på møtet var arbeidet med et hyrdebrev om ekteskap og familie. Hyrdebrevet er ikke ferdig og skal viderebehandles på konferansens vårmøte.

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo, som også er bispekonferansens formann, orienterte om den omstridte tilføyelsen i den norske ekteskapsloven. Bispekonferansen stilte seg bak Norsk katolsk bisperåds behandling av saken. Bisperådet har i et brev instruert prestene i Den katolske kirke i Norge om å avkreve brudefolkene en erklæring om at de inngår ekteskapet ifølge katolsk ekteskapsforståelse. Bisperådet har også protestert overfor den norske regjering og kontaktet Vatikanet om saken.

Neste møte i bispekonferansen er berammet til 18.-24. mars 2004 i Turku i Finland.

Flere detaljer fra møtet vil etter hvert bli å finne på tysk på bispekonferansens hjemmesider.

Presserapport fra Den nordiske bispekonferanse / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
19. september 2003