Etablering av katolsk menighet på Helgeland 5. oktober

 Les også:

Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø har meddelt at den lenge bebudede opprettelse av egen katolsk menighet på Helgeland vil bli iverksatt søndag den 5. oktober 2003. Dette vil bli kombinert med innsettelse av den nye menighetens sogneprest, p. Gunther Jäger, som allerede har vært i virksomhet på Helgeland i godt et år.

Menigheten vil som territorium i hvert fall få søndre del av Nordland fylke, til og med Rana, Lurøy og Træna i nord. Det innebærer at samtlige katolikker på det nevnte territorium automatisk blir overført fra St. Eystein menighet i Bodø til den nye menigheten på Helgeland.

Dette vil uten tvil være den største organisasjonsendring siden St. Eystein menighet ble opprettet i 1951.

Biskop Goebel oppretter menigheten og innsetter sognepresten under høymessen i Den Hellige Ånds kirke i Mosjøen (Jonas Lies gt. 7) søndag den 5. oktober klokken 11.00. Alle er hjertelig velkommen!

Melding fra St. Eystein menighet / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
24. september 2003

av Webmaster publisert 24.09.2003, sist endret 24.09.2003 - 14:22