Ny katolsk menighet opprettet i Tromsø Stift, sognekirken i Mosjøen

 

 Les også:

Oslo (KI) - Biskop Gerhard Goebel av Tromsø har i dag søndag den 5. oktober 2003 opprettet Den hellige Ånds menighet i Mosjøen, ved utskillelse fra St. Eysteins menighet i Bodø. Samtidig ble p. Gunther Jäger menighetens første sogneprest.

Med dette har prelaturet Tromsø syv menigheter, og hele den katolske kirke i Norge 32 menigheter.

Både befolkningsmessig og med hensyn til antall katolikker er med dette St. Eysteins menighet omtrent todelt. Før delingen hadde modermenigheten 152.982 innbyggere (pr. 1.1.2003) og 545 registrerte katolikker (pr. 5.10.2003). Forut for delingen hadde St. Eystein vært gjennom en meget kraftig vekst av antall registrerte katolikker, fra 223 ved årsskiftet 1992/1993.

 

Den hellige Ånds menighet på Helgeland har sitt sentrum i sognekirken Den hellige Ånds kirke i Mosjøen (Vefsn kommune - 65 reg. katolikker). Menigheten har dessuten faste messesteder i Mo i Rana (Rana kommune - 67 reg. kat.), Sandnessjøen (Alstahaug kommune - 52 reg. kat.) og i Brønnøysund (Brønnøy kommune - 33 reg. kat.).

Sogneprest p. Gunther Josef Jäger (43) kommer fra Bayern. Han flyttet til Norge i 1990 som medlem av augustinerkorherrenes kommunitet i Lillehammer (1990-1991), Oslo (1991) og så i Molde (1991-1992). Etter prestestudier i Skottland ble han i 1997 presteviet i hjembyen Deggendorf. Han kom tilbake til prelaturet Trondheim i 1998, og ble sogneadministrator for St. Eystein menighet i Kristiansund. Han flyttet til bispedømmet Regensburg i Tyskland sommeren 2000. Kom tilbake til Norge i midten av september 2002 og ble stasjonert i Mosjøen i Tromsø Stift med ansvar for å bygge opp en menighet i Helgeland. Han ble inkardinert som prest i prelaturet Tromsø i forbindelse med menighetsopprettelsen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. oktober 2003

av Webmaster publisert 05.10.2003, sist endret 04.06.2013 - 14:05