Paven helligkåret tre fremtredende misjonærer fra 1800-tallet

Vatikanet (KI/KAP) - Pave Johannes Paul II helligkåret på søndag tre store misjonærer fra 1800-tallet: Afrikamisjonæren og ordensgrunnleggeren Daniele Comboni (1831-1881), grunnleggeren av verbitterordenen Arnold Janssen (1837-1909), og den ladinske Kina-misjonæren Joseph Freinademetz (1852-1908).

Vanligvis regnes de tre som hhv. italiener, tysker og østerriker, men det østerrikske katolske nyhetsbyrået Kathpress ser grunn til å minne om at Daniele Comboni ble født i Limone sul Garda på et tidspunkt da Lombardia var regjert av Østerrike, at Arnold Janssen rok det østerrikske statsborgerskap for å kunne grunnlegge misjonshuset St. Gabriel ved Mödling, og Joseph Freinademetz stammet fra den sørtyrolske gaderdalen, et område som var østerriksk frem til ti år etter hans død.

Den hellige pater Daniele Comboni døde på misjonsmarken i 1881, i Khartoum i dagens Sudan. Hans orden, populært kalt combonianerne, virker i dag særlig i Afrika, men også på det amerikanske kontinent. Fra begynnelsen i Egypt og Sudan har de spredt seg i alle retninger, med et stort nærvær i Uganda (som bygges ned i takt med at den lokale kirke blir stadig mer selvhjulpen) og betydelig arbeid i Kenya, Etiopia og Eritrea, Kongo, Zambia, Malawi, Mocambique, Sør-Afrika og i tre vestafrikanske land: Ghana, Togo og Benin. De har senere også sendt medlemmer til Brasil, Mexico, Ecuador og Peru.

Den hellige pater Arnold Janssen døde i Nederland i 1909. Hans verbitter (Steyler-misjonærene, Selskapet av Det Guddommelige Ord) teller nå over 5.000, og er representert i 63 land i alle verdensdeler.

Den hellige pater Josef Freinademetz var en verbitt som ble sendt av den hellige Arnold Janssen til Kina i 1879. Han ble kjent som "Fu Shenfu", og virket der resten av sitt liv. Han unnslapp døden under bokseropprøret i 1900, men døde i Shandong-provinsen under en tyfusepidemi i 1908. Katolikker i Kina har bedt om hans forbønn under SARS-epidemien tidligere i år.

Tilreisende fra mange land var tilstede blant de 50.000 på Petersplassen under seremonien. Dette kom også til uttrykk under prosesjonen med Den Hellige Skrift, der troende fra Indonesia, Ghana, Chile og andre land tok del.

I sin preken oppfordret Paven til hjelp til Afrika, et kontinent som ofte bare blir overlatt til seg selv. Afrika hjemsøkes av så mange problemer, "måtte det internasjonale samfunn bistå slik at det kan bygges en håpets fremtid for Afrika", sa han. Han fremholdt de tre nye hellige som forbilder for Kirkens sendelse og oppdrag å forkynne evangeliet for alle folkeslag. Dette er et misjonsoppdrag som alle døpte på sin måte har del i, understreket han.

Paven syntes å være i bedre form enn dagen før, men overlot til kardinal Walter Kasper å lese den tyske delen av prekenen.

Før "Fader Vår" ble det fremført en klassisk indisk danseseremoni som uttrykte en lovprisning av Guds trefoldighet.

Forrige gang Paven helligkåret Kina-misjonærer og martyrer for forfølgelsene særlig under bokser-opprøret, førte det til skarpe protester fra den kinesiske regjerings side. Denne gangen var det annerledes: Ifølge South China Morning Post hadde kinesiske myndigheter støttet helligkåringen av Freinademetz, og tillatt en delegasjon kinesiske katolikker å reise til prestens fødested.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)

KI/KAP - Kathpress 5. oktober 2003, forskjellige websider
5. oktober 2003

av Webmaster publisert 05.10.2003, sist endret 05.10.2003 - 16:36