Endring av sognegrensene mellom Bodø og Narvik

Oslo (KI) - Biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø har den 5. oktober overført Hamarøy kommune i Nordland fra Kristi Konge menighet i Narvik til St. Eysteins menighet i Bodø.

Hamarøy kommune har et areal på 1.037 km² og et innbyggertall (pr. 1.1.2003) på 1.926 personer.

Grensejusteringen skjedde samme dag som St. Eystein menighet ble delt, og 17 kommuner på Helgeland (17. 323 km², 77.112 innbyggere, 259 reg. katolikker) ble avgitt til ny menighet med sete i Mosjøen.

For St. Eystein i Bodø betød endringen en halvering av antall katolikker, som innebar at menigheten ikke lenger er den største i Tromsø Stift, men nå er på fjerdeplass blant kirkedistriktets syv menigheter.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. oktober 2003

av Webmaster publisert 06.10.2003, sist endret 06.10.2003 - 13:18