Paven kreerer 30 nye kardinaler i sitt niende konsistorium

Feiringen av Pave Johannes Paul IIs 25 års pontifikatsjubileum avsluttes tirsdag den 21. oktober med kreeringen av 30 nye kardinaler. Dette er pave Johannes Paul IIs niende konsistorium. Konsistoriumet, der de nye medlemmene av kardinalkollegiet mottar sine røde hatter, holdes tirsdag kl. 10.30 på Petersplassen. Onsdag den 22. oktober feirer Paven en Takksigelsesmesse med de nye kardinalene, som da blir overrakt sine kardinalringer. Etter konsistoriet den 21. oktober vil Paven ha kreert 231 kardinaler, hvorav 175 fortsatt er i live. Kardinalkollegiet har i øyeblikket 164 medlemmer, og etter 21. oktober blir de altså 194 (195 med den nye in pectore). Pave Johannes II vil etter 21. oktober ha utnevnt 130 av de 135 valgberettigede kardinalene (under 80 år).

Navnene på de nye kardinalene ble offentliggjort den 28. september, under Pavens ordinære Angelus-audiens. Utnevnelsene kom svært uventet - observatører hadde ikke ventet at de skulle komme før tidlig neste år. I tillegg til de 30 kardinalene er én utnevnt in pectore, det vil si at paven ikke offentliggjør navnet. Dette pleier å bety at han kommer fra et land der de politiske forholdene er vanskelige.

Blant de 30 nye kardinalene er 26 allerede virksomme ved kurien i Roma eller erkebiskoper rundt om i verden. Disse 26 er alle under 80 år og dermed valgberettiget ved et pavevalg. Fire av de nyutnevnte er over 80 år gamle teologer og personer som har utmerket seg spesielt i arbeidet for Kirken.

Etter konsistoriet vil antall valgberettigede kardinaler (kardinal-elektorer) være 135, og paven har dermed igjen brukt sin autoritet til å gå ut over det normale maksimalantallet på 120 som ble fastsatt av pave Paul VI (1963-78) i hans Motu proprio (pavelig bekjentgjørelse) Ingravescentem Aetate av 21. november 1970, da kardinalene mistet sin rett til å velge pave ved fylte 80 år. I dagens kardinalkollegium er det 109 kardinaler under 80 år, men kardinal Achille Silvestrini, som tidligere var prefekt for Kongregasjonen for Østkirkene, fyller 80 år allerede den 25. oktober, fire dager etter konsistoriet. De neste som fyller 80 år, er kardinalene Paul Shan Kuo-Hsi SJ fra Taiwan (3. desember), Pio Taofinu'u SM fra Samoa (9. desember) og Edward B. Clancy fra Australia (12. desember).

Dette er altså pave Johannes Paul IIs niende konsistorium. Det første ble holdt i 1979, da han utnevnte 15 kardinaler, hvorav 1 in pectore (offentliggjort 1991). Det andre ble holdt i 1983, da han utnevnte 18 kardinaler, det tredje i 1985 med 28 nye kardinaler, mens det fjerde ble holdt i 1988. Da utnevnte han 24 nye kardinaler (i tillegg skulle teologen Hans Urs von Balthasar kreeres, men han døde to dager før konsistoriet, og ble derfor aldri kardinal). Pavens femte konsistorium ble holdt i 1991, da han utnevnte 22 kardinaler, og det sjette i 1994, med 30 nye kardinaler. Det syvende ble holdt i 1998, da paven utnevnte 22 nye kardinaler, hvorav to in pectore (offentliggjort i 2001) (i tillegg skulle erkebiskop Josef Uhac utnevnes, men han døde om morgenen den dagen navnene ble offentliggjort, og ble derfor aldri kardinal). Det åttende og foreløpig siste konsistoriet ble holdt i 2001, da paven overrasket både med å gå langt ut over grensen på 120 kardinaler under 80 år, og ved å navngi kardinalene i to omganger før selve konsistoriet - først 37 og deretter 5 en uke senere, sammen med de to som ble hemmelig utnevnt i 1998.

De 30 nye kardinalene kommer fra hele 22 land fra alle seks kontinenter, noe som understreker Kirkens universelle karakter. Langt over halvparten (18) kommer fra Europa, 2 fra Nord-Amerika, 3 fra Sør-og Mellom-Amerika, 3 fra Asia, 3 fra Afrika og 1 fra Oseania. Av europeerne er 12 vesteuropeere og 4 østeuropeere. Fordelingen på de enkelte land: 6 fra Italia, 3 fra Frankrike, 2 fra Spania, 1 hver fra Skottland, Kroatia, Ungarn, USA, Canada, Mexico, Brasil, Guatemala, Japan, India, Vietnam, Nigeria, Sudan, Ghana og Australia og 1 hver over 80 år fra Sveits, Polen, Tsjekkia og Belgia.

Gjennomsnittsalderen for de nye kardinalene er temmelig høy. Av de 30 er 4 over 80 år, 8 mellom 70 og 80, 13 mellom 60 og 70 og 5 under 60 år. Endelig har den 58-årige kardinalen Vinko Puljic av Sarajevo fått avløsning som kardinalkollegiets yngste - en posisjon han har hatt i ni år. Fire av de nye kardinalene er yngre - yngst i kollegiet blir heretter den ungarske primasen Péter Erdö med sine 51 år.

Til sammenligning kan vi nevne at Karol Wojtyla var 47 år gammel da han den 29. mai 1967 ble utnevnt til kardinal og 58 år gammel da han den 16. oktober 1978 ble valgt til pave...


De 30 nye kardinalene er (i den rekkefølge paven nevnte dem ved kunngjøringen):

 1. Jean-Louis Tauran, fransk, 60 år, kurien. Han har vært Vatikanets «utenriksminister» til for en uke siden, da han ble avløst. Antagelig venter en annen sentral kuriepost på ham, muligens som sjef for Vatikanbiblioteket og Vatikanets hemmelige arkiv. Denne posten går ofte til pavelige "utenrikspolitikere" som så settes inn som "liberospillere" i vanskelige situasjoner.
 2. Renato Martino, italiensk, 70 år, kurien, president for Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred («Iustitia et Pax»). Han var tidligere Pavestolens permanente observatør ved FN i New York, en av de viktigste posisjonene i det pavelige diplomati.
 3. Francesco Marchisano, italiensk, 74 år, kurien, generalvikar for Vatikanstaten, erkeprest for Peterskirken.
 4. Julián Herranz, spansk, 73 år, kurien, president for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster. Han blir den annen av kardinalene som er medlem av "Opus Dei". Den første er erkebiskop Cipriano av Lima i Peru.
 5. Javier Lozano Barragán, meksikansk, 70 år, kurien, president for Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere.
 6. Stephen Fumio Hamao, japansk, 73 år, kurien, president for Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende
 7. Attilio Nicora, italiensk, 66 år, kurien, president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium), det vil si det kurieorgan som stiller med økonomisk forvaltning og på den måten birdrar til at hjulene går rundt rent økonomisk for Pavestolens mange aktiviteter.
 8. Angelo Scola, italiensk, 61 år, patriark av Venezia. I forrige århundre kom tre av pavene nettopp fra denne bispestolen: Pavene Pius X, Johannes XXIII og Johannes Paul I.
 9. Anthony Olubunmi Okogie, nigeriansk, 67 år, erkebiskop av Lagos. Han er viden kjent for sitt arbeid mot korrupsjon og urettferdighet, og har engasjert seg for ofrene for overivrige og ukyndige sharia-dommere.
 10. Bernard Panafieu, fransk, 72 år, erkebiskop av Marseille. Kjent blant annet for sitt arbeid for interreligiøs dialoig i sitt bispedømme.
 11. Gabriel Zubeir Wako, sudansk, 62 år, erkebiskop av Khartoum. Kirken i Sudan har i ørevis vært utsatt for sterkt press og siskriminering, ja til tider regelrett forfølgelse.
 12. Carlos Amigo Vallejo OFM, spansk, 69 år, erkebiskop av Sevilla. Noen har funnet det overraskende at nettopp Sevilla fikk en kardinal denne gangen, og ikke Toledo, som er det historiske primas-setet i landet.
 13. Justin F. Rigali, USA, 68 år, erkebiskop av Philadelphia. Han har i mange år arbeidet i forskjellige stillinger i Den romerske kurie, blant annet som rektor for den pavelige diplomatskolen, før han ble utnevnt til erkebiskop av Saint Louis i USA. Forblytningen til Philadelphia fans dted for bare noen uker siden.
 14. Keith Michael Patrick O'Brien, skotsk, 65 år, erkebiskop av St. Andrews and Edinburgh. Han ble født i Nord-Irland, men vokste opp i Skottland. Mange hadde tippet på at det var erkebiskopen av Glasgow som ville bli Skottlands neste kardinal. Men Paven har holdt fast på den gamle vekslingen mellom de to skotske erkesetene. Rett etter sin nominasjon til kardinal for noen uker siden, svarte kardinalen kanskje litt uheldig på journalisters spørsmål. Det forklarer at han litt senere avla en generell tjenesteed med et spesielt tillegg som garanterte at han stod på Kirkens lære vedrørende skilsmisse og homoseksualitet, og på Kirkens linje vedrørende prestesølibatet.
 15. Eusebio Scheid SCJ, brasiliansk, 70 år, erkebiskop av São Sebastião do Rio de Janeiro, nest etter São Salvador det viktigste av de brasilianske bispesetene. Brasil er det land i verden der det bor flest katolikker.
 16. Ennio Antonelli, italiensk, 66 år, erkebiskop av Firenze. Tidligere biskop i andre bispedømmer i samme del av Italia.
 17. Tarcisio Bertone SDB, italiensk, 68 år, erkebiskop av Genova. Han arbeidet tidligere i kongregasjonen for Troslæren, som kardinal Joseph Ratzingers høyre hånd.
 18. Peter Kodwo Appiah Turkson, ghanesisk, 54 år, erkebiskop av Cape Coast. En interessant utnevnelse - skal han kanskje utnevnes til en post i Vatikanet?
 19. Telesphore Placidus Toppo, indisk, 63 år, erkebiskop av Ranchi. Han tilhører de indiske stammefolk som eksisterer på siden av det etablerte kastesystemet, og som ofte utsettes for diskriminering i samfunnslivet.
 20. George Pell, australsk, 62 år, erkebiskop av Sydney. Denne tidligere erkebiskopen av Melbourne sitter også i en verdenskomite som overvåker oversettelsen av liturgiske tekster til engelsk. I Australia går ryktet at han skal bli etterfølger av kardinal Ratzinger.
 21. Josip Bozanic, kroatisk, 54 år, erkebiskop av Zagreb. Han blir en av kirkens yngste kardinaler. Mens han var biskop av Krk besøkte han Norge og konfirmerte kroatisk-norske ungdommer.
 22. Jean-Baptiste Pham Minh Man, vietnamesisk, 69 år, erkebiskop av Thành-Phô Hô Chí Minh. Dermed har ikke bare Hanoi, men begge de vietnamesiske storbyene en kardinal. Til å begynne med kom det surmuling fra kommunistene om at kardinalsutnevnelsen ikke var blitt klarert med dem, men etter noen dager snudde de og gratulerte.
 23. Rodolfo Quezada Toruño, guatemalansk, 71 år, erkebiskop av Guatemala. Før han ble utnevnt til erkebiskop for hovedstaden, var han sentral i kirkens megling mellom statsmakten og geriljaen, og var også med på forhandlingsmøter i Oslo.
 24. Philippe Barbarin, fransk, 52 år, erkebiskop av Lyon. Lyon er det tradisjonelle primas-setet i Frankrike.
 25. Péter Erdö, ungarsk, 51 år, erkebiskop av Esztergom-Budapest. Under kommunisttiden hadde han en rekke vanskelige oppgaver i kirken, blant annet som rettsvikar. På 1980-tallet fikk han anledning til å ta en dosentpost ved det pavelige universitet Gregoriana. Han blir Kirkens yngste kardinal.
 26. Marc Ouellet PSS, kanadisk, 59 år, erkebiskop av Quebec. Før han ble utnevnt til Quebec, var han i noen år tilknyttet Vatikanets råd for kristen enhet.
 27. George Marie Martin Cottier OP, sveitsisk, 81 år, pavens personlige teolog.
 28. Gustaaf Joos, belgisk, 80 år. En studiekamerat av Paven fra etterkrigsårene.
 29. Thomas Spidlik SJ, tsjekkisk, 83 år. En teolog som gjennomlevde den strenge kirkeforfølgelsen i det kommunistiske Tsjekkoslovakia.
 30. Stanislaw Nagy SCJ, polsk, 81 år, teolog, professor ved Det katolske universitetet i Lublin. En samtidig med Karol Wojtyla (den senere Johannes Paul II) der.

Dessuten en kardinal utnevnt «in pectore».

Kathpress og Associated Press 28. september 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo
21. oktober 2003

av Webmaster publisert 21.10.2003, sist endret 21.10.2003 - 10:51