Vatikanet krever garantier for de kristne i Irak

 Les også:

Madrid (KI/KAP) - Vatikanet har ved giverkonferansen for Irak, som ble innledet i Madrid torsdag den 23. oktober, krevd at de kristnes grunnleggende frihet blir sikret i landet. Både under denne krigen og tidligere har de kristne ydet store humanitære bidrag for landet, sa Pavestolens utsending, kuriebiskop Paul Josef Cordes. Både overgangsregjeringen og andre involverte regjeringer må se til at de kristnes frihet garanteres, dette er nødvendig for en vider utvikling av Irak, sa han.

Biskop Cordes, aom er president for det pavelige råd «Cor Unum», besøkte Irak i mai og hjelp til med å koordinere den øyeblikkelige hjelp som strømmet inn fra katolske organisasjoner. Under dette besøket kunne han ved selvsyn oppleve hvor meget pris man satte på hjelp fra kristent hold, ikker minst fra de pavelige hjelpeorganisasjoner.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
23. oktober 2003