Albansk katolikk i kirkeasyl i Den Hellige Ånds Kirke i Mosjøen

For et par dager siden søkte en 27 år gammel mann fra Albania kirkeasyl i Den Hellige Ånds Kirke i Mosjøen. Mannen, som er katolikk og kom til Norge for å søke asyl i mai i år, har de siste ukene vært kirkeasylant i Sandnessjøen (Den norske kirke), der han ikke lenger var velkommen til å oppholde seg.

Etter å først ha underrettet biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø og generalvikar Marek Chelminiak MSF, åpnet den nyopprettede menigheten i Mosjøen opp dørene for mannen - som nå bor i menighetssalen i kjelleretasjen. Der er det både kjøkken, dusj og TV, så forholdene ligger så godt til rette som mulig.

-Vi håper at saken snarlig løser seg på best mulig måte. Vi har kontaktet de rettslige instanser, og asylanten har nå fått oppnevnt ny advokat. Vi i menigheten blander oss ikke inn i det rettslige ved saken. Vi ønsker bare å hjelpe et menneske i desperat nød. Han har det svært tungt, sier menighetens nye sogneprest, p. Gunther Jäger.

Hverken asylanten eller menigheten ønsker å kommentere noen flere sider ved saken.

-Men kom gjerne innom kirken for å slå av en prat med mannen, oppfordrer sognepresten.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
24. oktober 2003

av Webmaster publisert 24.10.2003, sist endret 04.06.2013 - 14:07