Ewa Bivand ny leder for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme

Oslo (KI) - Pastoralrådet for Oslo katolske bispedømme har på sitt møte på Mariaholm Skolesenter i Spydeberg i Østfold den 25. oktober 2003 valgt nytt lederskap og nytt arbeidsutvalg for perioden 2003-2005.

Til ny leder ble valgt Ewa M. Siarkiewicz-Bivand (St. Paul menighet, Bergen). Hun har tidligere vært rådets nestleder. Ny nestleder er Chris Nyborg fra Son i Vestby (bispedømmeansatt). Han arbeider ved Tribunalet i Oslo katolske bispedømme.

Som prestelig medlem av arbeidsutvalget ble valgt p. Arnfinn Haram O.P. (med p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc som personlig varamann).

Til øvrige medlemmer av Pastoralrådets arbeidsutvalg ble valgt Marianne Aga (St. Laurentius, Drammen), Petter Bruce (St. Hallvard, Oslo), sr. Anne Bente Hadland O.P. (ikke-geistlige ordensfolk) og Pham Cong Thuan (Norges Unge Katolikker).

Marlene P. Strand (Vår Frue, Porsgrunn) og Elisabeth Golding (Sta. Birgitta, Fredrikstad) ble 1. og 2. vararepresentant.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. oktober 2003

av Webmaster publisert 26.10.2003, sist endret 26.10.2003 - 15:27