Flere stater vil nevne Europas kristne røtter i EU-forfatningen, sier Italias utenriksminister

 Les også:

Brussels (KI/KAP) - Et "voksende antall stater" har nå erklært seg enig i at en formulering om Europas kristne røtter innarbeides i den kommende EU-forfatningen. Det uttalte den italienske utenriksminister Franco Frattini etter en felles regjeringskonferanse i Brussels den 27. oktober. Men det foreligger ingen enstemmighet om saken. Enkelte land, deriblant Belgia, hadde ifølge Frattini gjort det klart at de ikke ville anse en slik formulering som akseptabel.

To europaparlementarikere som var observatører under møtet, Klaus Hänsch og Iñigo Mendez de Vigo, har bekreftet Frattinis utsagn. Hänsch (SPD) sa at antallet land som ønsker en omtale av kristendommen, er stigende. Men det dreier seg her ikke om et ønske om å legge tilrette for en fremtidig kristet preget europeisk stat, eller om å oppheve EU-institusjonenes nøytralitet i verdensanskuelsesspørsmål. Snarere gjelder det å anerkjenne en historisk realitet.

Den konservative spanske EU-parlamentarikeren Mendez de Vigo tilføyde at man ved å nevne Europas kristne arv slår fast hva som har vært med på å forme kontinentets historie. Den politiske forening av Europa er derimot en sekulær oppgave som nå forestår. Det er mulig at det italienske EU-presidentskapet vil kunne fremlegge et kompromissforslag som får frem disse to aspektene, og som dermed kan ville almen tilslutning, mente Mendez.

Det meldes videre fra Brussel at det først og fremst er Italia, Polen, Portugal og Spania som går i bresjen for at Europas kristne røtter skal nevnes i forfatningens innledning. Men Irland, Malta, Slovakia og Tsjekkia gav også sin støtte til dette anliggende under møtet.

Regjeringskonferansen skal etter planen bli ferdig med sitt arbeid før årsskiftet. Nå antas det at nye formuleringsforslag til de enda omstridte punktene vil fremlegges at det italienske EU-presidenskapet for behandling når EU-utenriksministrene møtes til "konklave" i Napoli i slutten av november.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
28. oktober 2003

av Webmaster publisert 28.10.2003, sist endret 28.10.2003 - 16:28